<
actueel / nieuws

MakerSchool | Rotslab ism X11

16 april 2015

MakerSchool is een fysieke, digitale maak-plek binnen X11 school voor grafimedia in Utrecht. Docenten, leerlingen en partners uit de creatieve sector zijn welkom in MakerSchool om te experimenteren met betekenisvol, ontwerpgericht en creatief onderwijs. MakerSchool resulteert in nieuwe formats, inspirerende ontmoetingen en in een sterke impuls aan maakgericht onderwijs – voor jonge uitvinders, denker en doeners.

MakerSchool is een plek waarin de onderzoekende, ontdekkende en vormgevende kracht van jongeren alle ruimte krijgen. Daarmee ontstaat een fantastische proeftuin voor nieuwe vormen van betekenisvol, ontwerpgericht en creatief onderwijs - voor uitvinders, denkers en doeners.

MakerSchool bevindt zich daarmee in de kern van de huidige ontwikkelingen rond het makeronderwijs. De projectpartners Rotslab en X11 zien MakerSchool als manier om ook docenten en leerlingen van andere scholen en creatieve externe partners de ruimte te bieden om te komen experimenteren en kennis en ervaringen uit te wisselen rondom makeronderwijs. X11 ziet MakerSchool daarnaast als experiment om nieuwe betekenisvolle formats te ontwikkelen waarvan de impact in hun hele onderwijs voelbaar mag worden. Deze formats worden gedeeld en ondersteund door vlogs en blogs.

X11 beseft dat de school middenin de samenleving staat en wil daar actief onderdeel van uitmaken. Rotslab beweegt zich in een breed veld van culturele- en maatschappelijke organisaties, van waaruit betekenisvolle verbindingen met MakerSchool worden gemaakt. Samen bieden ze binnen MakerSchool de mogelijkheid tot regelmatige ontmoetingen tussen experts en geïnteresseerden.

Het uiteindelijke doel van MakerSchool is om een sterke impuls geven aan nieuwe, creatieve leeromgevingen, gebaseerd op ontwerpen en maken met nieuwe technologieën, om daardoor bij jongeren (primair op vmbo niveau) vaardigheden te stimuleren die hen beter toerusten op de maatschappij van de toekomst, zoals creativiteit, kritisch en flexibel denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking.

MakerSchool is een initiatief van Rotslab en X11 school voor grafimedia. Beide organisaties vullen elkaar goed aan in expertise. X11 is een voorhoedeschool die veel ruimte maakt voor innovatie en een mooie combinatie heeft van gedegen visie en lef. Rotslab is een cultureel / technologische verkenner, die goed weet wat er speelt op het vlak van technologische vernieuwing op maatschappelijke domeinen. Rotslab geeft inhoudelijke en technische ondersteuning aan X11 en legt de links tussen X11 en andere creatieve organisaties. Rotslab werk veel met het onderwijs en legt de werkprocessen vast, kent de kanalen om te dissemineren en ondersteunt bij het creëren en onderhouden van Community Of Practises.

MakerSchool website: MakerSchool