<
actueel / nieuws

Making School op Dutch Design Week

11 oktober 2016

De expositie Making School onderzocht de toekomst van het beroepsonderwijs voor jongeren. Voor welke beroepen worden de huidige en volgende generaties studenten opgeleid? En welke leeromgeving en leermethode hoort daarbij? Op de Dutch Design Week 2016 presenteerden dertien ontwerpteams hun onderzoeken in een tentoonstelling die elke dag groeide. De expo vond plaats van 22 t/m 30 oktober 2016.

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren. De expositie Making School toonde hoe de kennis en kunde van de creatieve industrie kan bijdragen aan een stimulerende onderwijsomgeving. Tot die onderwijsomgeving behoort het interieur, het meubilair, het gebruik van digitale media en werkplaatsen tot en met de relatie met de buurt of de aansluiting op infrastructuur. Van 22 t/m 30 oktober 2016 presenteerden de multidisciplinaire teams van ontwerpers, culturele instellingen en onderwijsprofessionals hun onderzoeken op dit gebied. Tijdens de looptijd van de tentoonstelling ontwikkelden zij hun ideeën door in nauwe samenwerking met docenten, leerlingen en publiek. Studio Makkink & Bey en Dirk Osinga (do|ob) waren curator van de tentoonstelling op de 8e verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven.

Making School
De expositie bestond uit een landschap van tafels waar het publiek kon kijken, maar ook kon aanschuiven bij de dertien onderzoeksprojecten die door het Stimuleringsfonds zijn ondersteund. Video's, maquettes, publicaties, online platforms en producten toonden de resultaten van de onderzoeken. Het project De Ambachtsschool Revisited presenteerde bijvoorbeeld drie cases waarmee de initiatiefnemers pleiten voor een ambachtsschool die in direct contact staat met het beroepenveld, zoals een school gekoppeld aan een zorgtehuis. Een aantal andere projecten richtten zich juist meer op het interieur van de school, zoals Je Eigen Gang Gaan. De initiatiefnemers van dit project dagen leerlingen uit zelf na te denken over de inrichting van hun directe leeromgeving. De flexibele meubels die hier het resultaat van zijn zorgen dat een statisch schoolgebouw toch kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen.

Ontmoetingen tussen onderwijs en ontwerpveld
Het Stimuleringsfonds nodigde tijdens de Dutch Design Week leraren, leerlingen, onderwijsinstellingen, beleidsmakers, lokale overheden en bedrijven uit, met als doel inspirerende ontmoetingen met het ontwerpveld tot stand te brengen.

Dit was het programma:

zaterdag 22 oktober - Samenscholing
Docenten, schoolleiders, masterstudenten, architecten en pedagogen reisden een week lang dwars door Europa om antwoord te vinden op de vraag 'Wat is een school?'. Op 22 oktober delen zij hun ervaringen.

maandag 24 oktober - School Excursie
Een excursie over het veranderend beroepenveld en de betekenis hiervan voor het jongeren beroepsonderwijs.

dinsdag 25 oktober - School Lunch
Kunstenaars en ontwerpers bereiden 'food for thought' en inspireren zo om op een andere manier na te denken over de beroepen van de toekomst en de innovatie van voedselbereiding.

dinsdag 25 oktober - Zorg School
In deze workshop gaan docenten, onderwijsdeskundigen uit het praktijkonderwijs en zorgprofessionals aan de slag met een toolkit voor hybride onderwijs.

woensdag 26 oktober - School College
Een bijeenkomst over de emancipatie van de MBO leerling, met inspirational talk door kunstenaar en ontwerper Thomas Thwaites, alias 'GoatMan'.

donderdag 27 oktober - Open School
Studenten en docenten van het SintLucas buigen zich samen met kunstenaars en ontwerpers over de vraag hoe je een leeromgeving kunt ontwerpen waarin standaard patronen, gedrag en houding worden doorbroken.

vrijdag 28 oktober - School Workshop
Docenten en leerlingen gaan samen actief aan de slag en bouwen aan eigen apparatuur om het makersonderwijs mee te verrijken.

zaterdag 29 oktober - School Tijd
Een verkenning van het thema tijd onder leiding van Maarten Baas. Centraal staan de vrije ruimte op school en de buitenschoolse activiteiten.

Programma Onderwijsomgeving
Met deze expositie presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de resultaten uit het programma Onderwijsomgeving. Dit programma richt zich op het verbeteren van de onderwijsomgeving door de inzet van ontwerpers uit de gehele breedte van de creatieve industrie. Het Stimuleringsfonds voert het programma Onderwijsomgeving uit in opdracht van OCW, als onderdeel van de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het fonds deelt de kennis uit het programma ook via stimuleringsfonds.nl/onderwijs.

Stimuleringsfonds @ DDW16: expo & events
Tijdens de Dutch Design Week 2016 toonde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. Bovendien nam het fonds bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de onderwijs- en zorgomgeving, met de tentoonstellingen Making School en Intensive Care. De drie tentoonstellingen en diverse events waren van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. Lees hier meer.