<
actueel / nieuws

Masterclass stedenbouwkritiek

15 juni 2011

Vanaf september organiseert het SfA voor de derde keer een Masterclass architectuur/stedenbouwkritiek, met dit keer het accent op stedenbouw. Allerlei facetten van journalistiek komen aan bod, zoals de rol en het standpunt van een criticus in het brede maatschappelijk veld, het kritische gebruik van bronnen en beelden, schrijftechnieken, berichtgeving in de pers en redactiewerk. De masterclass is open voor studenten, onderzoekers, ontwerpers, jonge critici en journalisten uit Nederland en Vlaanderen.
Inschrijven kan tot vrijdag 15 juli.

De stad is een populair onderwerp om over te schrijven. De stedenbouw speelt echter slechts een kleine rol in het huidige discours over de stad. Meestal wordt de stad beschreven vanuit economische of maatschappelijke motieven. In de (Nederlandse) actualiteit ontbreekt het aan diepgravende en scherpe analyses van gerealiseerde of geplande ontwikkelingen en de rol van de stedenbouw daarbij. Discussies over de noodzaak van het bouwen, de toekomstscenario's die er aan ten grondslag liggen, de samenwerking tussen overheden en marktpartijen en de economische factoren ontbreken vaak. Verdieping en/of duiding van het instrumentarium van de stedenbouw(er) komt nog minder voor.

Vanaf september organiseert het Stimuleringsfonds voor Architectuur daarom een Masterclass stedenbouwkritiek. Het SfA wil daarmee de groep van stedenbouwcritici verruimen en vernieuwen. Studenten, onderzoekers, ontwerpers, jonge critici en journalisten die zich willen ontwikkelen in het schrijven van stedenbouwkritiek kunnen zich aanmelden. De masterclass is open voor aanmeldingen uit het Nederlandse en Vlaamse taalgebied.

In de masterclass is er aandacht voor stadsbeschrijving en literatuur; de economische onderlegger voor stadsontwikkeling (grondpolitiek en exploitatie); het veranderende instrumentarium van de stedenbouwer; het sleutelen aan de bestaande stad en klimaatopgaven. Tijdens de schrijfopdrachten komen daarnaast verschillende genres aan bod. Dat kan variëren van planbeschrijving tot stedenbouwkritische essay en van interview tot beeldverhaal.

De begeleiders van de masterclass zijn dit jaar Tracy Metz (criticus/journalist NRC Handelsblad en publicist), Hüsnü Yegenoglu (architect en assistent hoogleraar bij de leerstoel Architectural Design & Urban Cultures, TU Eindhoven), Koos Bosma (professor, History of Architecture and Heritage Studies aan de VU Amsterdam) en Jelte Boeijenga (onderzoeker en eindredacteur van het Jaarboek stedenbouw en landschapsarchitectuur). Tijdens de masterclass is er ruimte om andere experts uit te nodigen om hun werk en werkwijze toe te lichten. Deze inbreng wordt nog bepaald.

Er zijn lezingen, groepsdiscussies en schrijfopdrachten. Het bezoeken van tentoonstellingen en locaties maakt mogelijk deel uit van het programma. Verder werken de deelnemers intensief aan schrijfopdrachten onder begeleiding van de masters. Ter afronding volgt een grondige nabespreking van de teksten.

Waar en wanneer
De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen in Rotterdam. Deelnemers dienen 1, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november 2011 te reserveren. Eventuele andere afspraken worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Hoe deelnemen
Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de masterclass, verwachten wij je inschrijving en een tekst, waarin je jezelf kort voorstelt en je motivatie tot deelname verduidelijkt. Uit deze persoonlijke tekst van maximaal 1000 woorden moet duidelijk worden wat je drijfveren zijn om deel te nemen aan de masterclass.
Op basis van de inschrijvingen worden max. 15 kandidaten geselecteerd. We vragen de deelnemers een vergoeding van 75 euro.
De deadline is vrijdag 15 juli.

Stuur je tekst en cv samen met je persoonlijke gegevens, per e-mail naar:
T.a.v. Tim de Boer - t.de.boer@architectuurfonds.nl

Meer informatie
Bel of mail naar:
Tim de Boer (SfA), T + 31 (0) 10 436 16 00, t.de.boer@architectuurfonds.nl (woensdag vrij)