<
actueel / nieuws

Meerjarenregeling

21 maart 2012

Binnen de kaders van het cultuurbeleid voor 2013-2016 is het SfA dit jaar gestart met een subsidieregeling voor tweejarige programma's, gericht op architectuur, vormgeving en e-cultuur. De sluitingsdatum was 1 maart 2012. Er zijn 28 aanvragen in behandeling genomen.

In totaal is voor ruim 8,2 miljoen euro per jaar aangevraagd, terwijl een bedrag van 2,7 miljoen euro per jaar beschikbaar is. Het budget is daarmee driemaal overvraagd.

Het overzicht van de instellingen en aangevraagde bedragen is in de bijlage te vinden.

Doelstelling
Met deze deelregeling ondersteunt het SfA meerjarige activiteitenprogramma's van instellingen, waarvan het werkterrein ligt binnen de sectoren architectuur, vormgeving en e-cultuur. De programma's dienen zich qua inhoud, opzet en uitvoering te onderscheiden van het bestaande (inter)nationale aanbod, door het innovatieve en/of voorbeeldstellende karakter.

Procedure
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats in het voorjaar van 2012. Instellingen, die binnen deze Meerjarenregeling subsidie toegekend krijgen, worden meegenomen in de convenantbesprekingen tussen het ministerie van OCW en de lagere overheden. Na Prinsjesdag worden de budgetten definitief vastgesteld.

Voor meer informatie: Martijn Oskam m.oskam@architectuurfonds.nl

  • downloads