<
actueel / nieuws

Meet-ups Open Oproepen Internationalisering

24 januari 2018

Van 13 t/m 16 februari organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een reeks van vier meet-ups rondom de open oproepen gericht op Rusland, Turkije, Egypte en Marokko.

Tijdens de meet-ups geeft een ervaringsdeskundige uit het betreffende land een lezing ter inspiratie. Doel is kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan fondsmedewerkers over de open oproepen.

Het Stimuleringsfonds nodigt middels vier open oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties uit een plan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve verstedelijking in één van de vier landen.

Dinsdag 13 februari: Meet-up Rusland
14.00 - 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Spreker: Vera Leonova, Deputy Dean Vysokovsky Graduate School of Urbanism, Moscow
Vera Leonova deelt haar visie over de rol van advocacy planning in stedelijke ontwikkeling in Rusland. Ze gaat in op een aantal stedelijke vraagstukken, de achtergrond ervan en de effecten op gemeenschappen.

Woensdag 14 februari: Meet-up Turkije
14.00 - 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Spreker: Serhan Ada, associate professor Bilgi University Istanbul, Cultural Policy & Management
Serhan Ada gaat in op kansen voor interdisciplinaire samenwerking in hedendaags Turkije. Met voorbeelden van initiatieven van ontwerpers, kunstenaarscollectieven, gemeentes en bewoners in onder meer Istanbul, Izmir en Mardin bespreekt hij hoe zij cultuurbeleid in Turkije beïnvloeden en andersom.

Donderdag 15 februari: Meet-up Egypte
14.00 - 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Spreker: May Al-lbrashy, oprichter Build Environment Collective - Megawra, Caïro
May Al-Ibrashy constateert dat ontwerp als kracht voor maatschappelijke ontwikkeling een groeiende trend is in Egypte. De snelle verstedelijking daagt ontwerpers uit om strategieëen en tactieken te ontwikkelen om te overleven, maar ook om tot nieuwe vormen van samenwerken te komen.

Vrijdag 16 februari: Meet-up Marokko
10.00 uur - 13.00 uur (inloop 09.30 uur)
Sprekers: Amina Mourid en Hicham Bouzid, Think Tanger, Tanger
Amina Mourid en Hicham Bouzid geven een introductie over Tanger, op welke manier de stad zich onderscheidt van andere Marokkaanse steden. Zij geven hun visie op hoe de stad kritisch bevraagd kan worden vanuit verschillende invalshoeken zoals vormgeving, social design en samenbrengen van verschillende partijen.

Voertaal: Engels. Moderator: Mechtild van den Hombergh en Thijs Barendse.

De meet-ups vinden plaats in het HipHopHuis, Delftsestraat 19A (ingang via Delftsehof) in Rotterdam.

aanmelden
U bent van harte uitgenodigd één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen. Graag ontvangen wij uw RSVP uiterlijk 9 februari via internationaal@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'Bijeenkomst open oproep Rusland/Turkije/Egypte/Marokko' en vermeld in uw bericht uw naam, de datum van de bijeenkomst en de naam van uw organisatie.