<
actueel / nieuws

Metropolitan Foodscapes

03 juni 2015

Lola Landscape architects en Land + CC

In Metropolitan Foodscapes verkennen Lola en Land + CC hoe voedselketens in de stad, de stadsrand en het landelijk gebied zich tot elkaar verhouden en hoe deze relatie zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het team onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe landschappen waarin productie, recreatie en natuur zodanig samen dat ze voldoen aan de verlangens van de stedeling, de belangen van de agrariër, anticiperen op een verschuivende cultuur en weerbaar zijn tegen economische schommelingen. Een sterke referentie hiervoor zijn Agroparken; waarin een ruimtelijke samenhang bestaat tussen productie, verwerking en afzet met een goede aansluiting op water-, groen- en infrastructuur en de lokale cultuur. Het project is een verdieping van eerder uitgevoerde studies van Lola Landscape architects over de bijdrage van stadslandbouw aan de groenstructuur in Rotterdam en de studie naar het tapijtlandschap van de provincie Noord-Brabant. Metropolitan Foodscapes moet tot realistische voedselstrategieën voor deze regio's leiden. Tijdens het proces betrekt het team partijen die kunnen bijdragen aan realisatie van de visie.