<
actueel / nieuws

Metropool NL

13 november 2012

Vorig jaar onderzocht Vereniging Deltametropool in debatten en expertmeetings stedenbouwkundige programma's waarmee stedelijke regio's kunnen uitgroeien tot metropolen. Deze programma's bleken vaak losse initiatieven, waardoor onderlinge samenhang ontbreekt. Ze maken ook geen onderdeel uit van het stedelijke weefsel. Uit de debatten en expertmeetings heeft Vereniging Deltametropool vijf hypothesen gedestilleerd die zij testen door middel van ontwerpend onderzoek.

Ontwerpend onderzoek
One Architecture, XML en Zandbelt & van den Berg zullen eind november werken aan verschillende 'nieuwe generatie' projecten voor de Randstad, die de komende twintig jaar tot uitvoering kunnen komen. De ontwerpen zijn agenderend en ondersteunen de ontwikkeling van een metropolitane strategie voor Nederland.

De resultaten van het onderzoek worden onderdeel van een publicatie rondom metropolitane ontwikkeling waarin de vijf hypothesen en achterliggende informatie uit de debatten en expertmeetings wordt verwerkt.

Op 30 november is er een openbare reflectie op de resultaten van het onderzoek gepland. Deze vindt plaats van 14 tot 18 uur op de TU Delft. Wilt u daarbij zijn? Dan kunt u contact opnemen met David Dooghe van Vereniging Deltametropool. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

website

www.deltametropool.nl