<
actueel / nieuws

Michaël Snitker

15 maart 2012

'trilvensters en onderkasttypografie', ontworpen en samengesteld door grafisch ontwerper Michaël Snitker, is uit 338 inzendingen gekozen tot een van de dertig Best Verzorgde Boeken van 2011. De bundel is een persoonlijke en onvolledige bibliografie van 'de andere namen', Bert Schierbeek's tweede experimentele roman uit 1952.

Zowel tekstueel als typografisch trad het boek buiten bestaande conventies. De tekst bestaat uit één lange zin, 206 pagina's lang , zonder leestekens en geheel in onderkast. In nauwe samenwerking met Schierbeek werd deze lange zin in 1952 via een coderingssysteem vormgegeven door Han de Vries. Volgens Snitker werd bewust gekozen voor terughoudende en beheerste typografie; dienend aan de auteur maar confronterend voor de lezer. Toch raakte de bundel uitverkocht en verschenen er diverse herdrukken.

Tekstmontage
'de andere namen' is voor Michaël Snitker door de jaren heen een belangrijke referentie gebleken. Gebruikmakend van brieven en andere documenten die inzicht geven in de bewogen geschiedenis van de totstandkoming van het boek, gaf Snitker de bundel al schrijvend vorm, als een zuivere tekstmontage zonder één woord van hemzelf. Met de onderscheiding als een van de best verzorgde boeken is 'trilvensters en onderkasttypografie' een ware opvolger van 'de andere namen' dat zestig jaar eerder tot best verzorgd boek werd verkozen. In het najaar is het boek te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam. De bundel is te verkrijgen op de website van Michaël Snitker.