<
actueel / nieuws

Midterm rapportage Programma Internationalisering Ontwerpsector

08 mei 2019

In april 2017 ontving het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een projectsubsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Programma Internationalisering Ontwerpsector. In een tussentijdse rapportage beschrijft en evalueert het Stimuleringsfonds de activiteiten die in het kader hiervan zijn ondernomen.

Het Programma Internationalisering Ontwerpsector omvat een subsidieregeling, een reeks activiteiten en een serie open oproepen. Al deze activiteiten dragen bij aan de ambities en doelstellingen zoals beschreven in het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020.

De kern van het programma is gevat in de Deelregeling Internationalisering. Deze deelregeling heeft als centrale doelstelling een sterke cultuursector te stimuleren die in kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking. De opzet van de regeling is vraaggericht: ontwerpers, makers, instellingen en buitenlandse organisaties kunnen hun voorstellen voor voorgenomen activiteiten indienen.

Binnen het beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020 voert het fonds bovendien een vierjarig programma uit onder de titel 'Inclusive Cities & Societies through Design'. Dit programma richt zich op vier landen: Turkije, Rusland, Egypte en Marokko en staat open voor projecten binnen de drie hoofddisciplines van de creatieve industrie en alle mogelijke crossovers. Centraal in het programma staat de rol en inzet van ontwerp(denken) in het bevragen en bieden van oplossingen voor snelle urbanisatie en de maatschappelijke thema's die hieraan zijn gelieerd.

De tussentijdse rapportage laat onder meer zien dat de reputatie van de Nederlandse creatieve industrie wordt versterkt door het tonen van hoogwaardige selecties op relevante internationale podia. De focus- en maatwerklanden worden goed bediend en de kwaliteit van de ondersteunde projecten blijkt nog steeds vooruit te gaan. Het verruimen van het werkterrein gaat samen met het versterken van de reputatie van het Nederlandse ontwerpveld. Het Stimuleringsfonds concludeert dat de interdisciplinaire werkwijze van de ontwerpdisciplines Nederland onderscheidend maakt en ervoor zorgt dat projecten met een cultureel maatschappelijke invalshoek een nieuwe laag toevoegen aan het werken aan grote maatschappelijke transities zoals het klimaat, mobiliteit en leefomgeving. Om die kwaliteit zichtbaar te maken is langetermijnbeleid nodig voor het opbouwen van vertrouwen en duurzame relaties én het creëren van betekenisvolle resultaten.

De Midterm rapportage 2017-2018 Programma Internationalisering Ontwerpsector is hier te downloaden. Wil je een aanvraag indienen bij de Deelregeling Internationalisering? De eerstvolgende dealine is woensdag 15 mei 2019, de volgende woensdag 9 oktober 2019.