<
actueel / nieuws

Modeplatforms werken samen aan 'Taskforce Fashion: Fashion After Flood'

02 juli 2019

Vernieuwing en verduurzaming van de modesector staan al enige tijd hoog op de agenda. Het is urgenter dan ooit om de milieubelastende en onverantwoorde productiemethoden in deze industrie aan te pakken. Hoewel dit al op kleine schaal gebeurt en er vooral in Nederland verschillende vooruitstrevende ontwerppraktijken zijn die deze maatschappelijke uitdaging niet schuwen, vragen de omvang en complexiteit van de problematiek om een integrale en strategische aanpak. Door samen te werken kunnen ook deze individuele ontwerpers een veel grotere impact hebben. Om daaraan bij te dragen heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie drie modeplatforms, namelijk Fashionclash, M-ODE en State of Fashion, opdracht gegeven om de krachten te bundelen en samen te werken aan een plan dat is gericht op de ontwikkeling, positionering en profilering van deze radicale en kansrijke modepraktijken.

Nederland loopt voorop als het gaat om onderzoek naar vernieuwing en verduurzaming van de modesector en zou een gidsrol kunnen pakken als het hiermee meer effect weet te sorteren. In opdracht van het Stimuleringsfonds hebben Fashionclash, M-ODE en State of Fashion daarom samengewerkt aan de totstandkoming van Taskforce Fashion. In dit samenwerkingstraject wordt een groep van vijftien modeontwerpers via onder andere workshops en excursies uitgedaagd om gezamenlijk na te denken over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Door de focus te leggen op samenwerking van de platforms investeert het fonds in een duurzame infrastructuur, waarin een nieuwe generatie modeontwerpers zich kan positioneren en verder kan ontwikkelen.

toekomstscenario's
In 2019 richt de Taskforce Fashion zich met het thema Fashion After Flood op de stijgende (zee)waterspiegel. Op basis van dit thema en onder begeleiding van Tim Prinsen, Tjeerd Veenhoven en Susanne Vegter stellen de deelnemende ontwerpers een onderzoeksplan op. Hierin onderzoeken zij welke rol ontwerpers kunnen spelen bij de nieuwe realiteit die ontstaat door klimaatverandering en wat mode daarin kan betekenen. In groepen en op locatie ontwikkelen zij toekomstscenario's die bijdragen aan het denken over de huidige benadering van klimaatverandering.
Het fonds heeft de opdracht voor een jaar uitgezet. Hoewel dat jaar nog niet om is en het traject volop in gang is, hebben Fashionclash, M-ODE en State of Fashion de intentie al uitgesproken om het traject te vervolgen en in 2020 met een nieuw thema aan de slag te gaan. Zij zien namelijk nu al dat de samenwerking veel oplevert en de slagkracht wordt vergroot.

flankerend beleid
De opdracht van het Stimuleringsfonds is voortgekomen uit het flankerend beleid van de Deelregeling Vormgeving. Uitgaande van de binnengekomen individuele (subsidie)voorstellen heeft het fonds de ontwikkelingen binnen de modesector verkend door onder andere bestaande initiatieven in kaart te brengen en gesprekken met stakeholders en modeontwerpers te voeren. Op basis daarvan signaleert het fonds dat maatschappelijke uitdagingen binnen de modesector meer dan ooit worden aangegaan. Deze ontwikkeling wil het fonds stimuleren door de samenhang in de sector en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Met investeringen in een duurzame infrastructuur vergroot het fonds bovendien de impact van de individueel ondersteunde projecten. Daarnaast past het bij de missie van het fonds om kennisontwikkeling en -deling te stimuleren en de kwaliteit van de ontwerpende disciplines te bevorderen in samenwerking met andere partijen.

Foto bovenaan: Team Peter Stigter