<
actueel / nieuws

Netwerk AC

15 december 2010

Nederland kent verdeeld over het land zo'n 40 architectuurcentra. Deze functioneren op de schaal van stad, regio, provincie of nationaal. Sinds een paar jaar vindt er tussen de verschillende centra samenwerking plaats, waardoor ze hun werkgebied en daarmee doelgroepen zien groeien. Netwerk AC is een eerste stap in de richting van een digitaal samenwerkingsproject.

Publieksbereik
Architectuurcentra zijn er in verschillende soorten en maten. Er zijn kleine centra die bestaan uit vrijwilligers. Vaak hebben ze geen eigen onderkomen zodat ze hun programma op verschillende locaties uitvoeren. De grotere centra daarentegen hebben wel een eigen gebouw waar hun activiteiten kunnen plaatsvinden. Ongeacht de grootte is het belang van alle centra groot. Met hun jaarprogramma's zijn ze in staat burgers actief te betrekken bij actuele ruimtelijke vraagstukken in hun stad en regio, op het gebied van architectuur en stedenbouw.

Activiteiten
De architectuurcentra gebruiken hiervoor verschillende middelen als discussieavonden, tentoonstellingen debatten en discussieplatforms op internet. Onderwerpen die worden besproken kunnen gaan over de omgang met monumenten in het werkgebied tot de stilstand in de bouw en stadsontwikkeling als gevolg van de wereldwijde crisis.

Ondersteuning SfA
Het SfA ziet de centra als belangrijke partners, o.a. bij publieksactiviteiten op het gebied van architectuur en stedenbouw en de uitwerking van het stedenbouwprogramma bij een (vak)publiek. Een overzicht van de jaarprogramma's van de architectuurcentra zijn hier te bekijken.

Het SfA ondersteunt de jaarprogramma's van architectuur- en debatcentra in Nederland. Jaarlijks is een bedrag van minstens € 1.000.000 geoormerkt voor deze deelregeling.