<
actueel / nieuws

Nieuw beleidsplan 2013-2016

04 april 2013

Het beleidsplan schetst de contouren waarbinnen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opereert, projecten subsidieert, activiteiten initieert, en innovatie en onderzoek binnen cultuur, maatschappij en economie agendeert. Vanuit de context van het cultuurbeleid richt het fonds zich op alle ontwerpende disciplines in de werkterrein architectuur, vormgeving en e-cultuur in brede zin. Het fonds is op 1 januari 2013 van start gegaan. Het beleidsplan 2013-2016 is online beschikbaar, zowel Nederlands- als Engelstalig, in een eigen dynamische omgeving.

Cultuur maken
Het Stimuleringsfonds verstrekt projectsubsidies op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, productvormgeving, grafische vormgeving, mode en e-cultuur. Het ontwerpen en maken van producten en diensten door deze verschillende disciplines beïnvloedt onze fysieke en virtuele leefomgeving. Alles is ontworpen en bedacht, ontwikkeld en ge- of vermaakt. Vaak zodanig dat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Impliciet echter wordt onze cultuur en samenleving rijker door deze, vaak vernieuwende, ontwerpen.

Missie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en hun maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek vergroten. Bovendien wil het Stimuleringsfonds de sectoroverschrijdende aanpak en de samenwerking tussen private partijen, particulieren en overheid in de creatieve industrie, zowel in Nederland als in het buitenland, bevorderen.
Doelen

Het Stimuleringsfonds stelt zich ten doel de inhoudelijke kwaliteit van de ontwerpende disciplines te versterken, innovatie en crosssectoraal werken te bevorderen en ondernemerschap te professionaliseren. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. In opdracht van OCW en BZ en met steun van EZ wordt een programma opgezet dat focust op internationale marktverruiming. Daarnaast richt het fonds zich op het bevorderen van talentontwikkeling.

>> Naar online beleidsplan 2013-2016