<
actueel / nieuws

Nieuw Elan voor buurten en complexen uit de jaren 70 en 80

11 november 2010

Het SfA organiseert samen met de corporaties Haag Wonen uit Den Haag, Mitros uit Nieuwegein, Com · Wonen uit Rotterdam en Portaal uit Leiden een ontwerpwedstrijd om groot onderhoud als culturele opgave onder de aandacht te brengen.

Veel complexen en buurten uit de jaren 70 en 80 zijn toe aan een grootschalige vorm van onderhoud. Nu nog is dat vooral het domein van technische mensen bij de corporaties, waardoor er weinig aandacht is voor de sociale vraagstukken die er spelen en voor mogelijke microstedenbouwkundige en architectonische oplossingen. Door samen met jonge professionals plannen te ontwikkelen voor deze wijken, willen de deelnemende corporaties daarin verandering brengen. Verwacht wordt dat de jonge multidisciplinaire teams met frisse en bruikbare ideeën komen voor de toekomst.

De oproep tot inschrijving leverde ruim 60 teams op. Hieruit zijn 20 teams geselecteerd, die op 14 oktober hun plan hebben gepresenteerd aan de corporaties. Uiteindelijk zijn er per locatie 3 teams gekozen. In de komende drie maanden zullen zij hun voorstel verder uitwerken in samenwerking met de betreffende corporatie.

De uitslag van de ontwerpwedstrijd wordt eind maart bekend gemaakt. Kijk voor geselecteerde teams en de voortgang van het project hier