<
actueel / nieuws

Nieuw subsidiehuis per 1 januari 2013

11 december 2012

Per 1 januari 2013 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nieuwe subsidieregelingen. Het voormalige Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft in het afgelopen jaar een reorganisatie ondergaan en haar werkterrein uitgebreid. In samenspraak met professionals uit de creatieve industrie zijn vervolgens nieuwe subsidieregelingen voor architectuur, vormgeving en e-cultuur ontwikkeld.

Het voormalige Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) is in opdracht van het Ministerie van OCW veranderd in het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het nieuwe fonds heeft niet alleen als doel de inhoudelijke kwaliteit van de afzonderlijke disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur te versterken, maar ook om innovatie en crosssectoraal werken te bevorderen en ondernemerschap te professionaliseren.

Drie basisregelingen
Het fonds voert vanaf 2013 drie subsidieregelingen per discipline (architectuur, vormgeving en e-cultuur) uit. Deze basisregelingen zijn bedoeld voor de ondersteuning van projecten. De projecten die in aanmerking komen, versterken de hoogwaardige kwaliteit in architectuur (stedenbouw, landschap, interieur), vormgeving (product design, graphic design, mode, strips, illustraties en sieraden) en e-cultuur (snijvlak creativiteit en informatie- en communicatietechnologie en wetenschap) vanuit een culturele invalshoek.

Drie multidisciplinaire regelingen
Het Stimuleringsfonds kent ook drie multidisciplinaire regelingen.

De deelregeling Talentontwikkeling ondersteunt een nieuwe generatie professionals, werkzaam in architectuur, vormgeving en e-cultuur. In één ronde per jaar worden beurzen verstrekt aan de meest talentvolle jonge ontwerpers. De geselecteerde talenten krijgen bovendien de mogelijkheid om een aantal vouchers in te zetten waarmee ze expertise kunnen inhuren op het gebied van ondernemerschap. >> Meer over Talentontwikkeling
De deelregeling Activiteitenprogramma's richt zich op het ondersteunen van instellingen en organisaties die werken aan een samenhangend activiteitenprogramma binnen de architectuur, vormgeving en e-cultuur. Een activiteitenprogramma duurt twaalf maanden en kent een sectoroverschrijdende aanpak en samenwerking tussen creatieve disciplines en partners in Nederland en buitenland.
De deelregeling Meerjarige programma's ondersteunt tweejarige activiteitenprogramma's van instellingen in de architectuur, vormgeving en e-cultuur. De programma's richten zich op innovatie, onderzoek, research&development, opdrachtgeverschap en publieksactiviteiten. Daarbij onderscheiden ze zich van het bestaande (inter)nationale aanbod door het innovatieve of voorbeeldstellende karakter. >> Uitslag Meerjarenregeling

Drie specifieke programma's richten zich bovendien op internationale marktverruiming (i.s.m. ministerie Economische Zaken, vanaf maart 2013), videoclips (Tax-videoclipfonds i.s.m. Mediafonds) en games (Gamesfonds i.s.m. Mediafonds).

Meer dan subsidies
Het Stimuleringsfonds wil naast het uitvoeren van subsidies ook actief verbindingen leggen tussen cultuur, maatschappij en economie. Het nieuwe fonds bouwt daarmee voort op de agenderende en initiërende traditie van het SfA. Het fonds zal daarom onder andere activiteiten organiseren en thema's agenderen met betrekking tot goed opdrachtgeverschap, de versterking van de internationale positie van de ontwerpsector en de bevordering van publieke belangstelling en crosssectorale samenwerking.