<
actueel / nieuws

Nieuw: Transmediaregeling

31 juli 2013

Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie starten een nieuwe subsidieregeling voor ondersteuning van non-fictie transmedia producties.

Transmedia
Met een transmedia productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld via website, radio, televisie, sociaal netwerk, mobiele applicatie, een boek of een online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Tot dusver zijn er in Nederland weinig transmedia producties tot stand gekomen die zich verhouden tot maatschappelijk relevante onderwerpen. Deze regeling heeft tot doel dit soort non-fictie transmedia producties met artistieke kwaliteit te stimuleren.

We zijn op zoek naar projecten die zich binnen het verhaal verhouden tot de werkelijkheid. Dit hoeft het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking overigens niet in de weg te staan. Recente transmedia-non-fictie producties zijn het Canadese Insomnia, de ARTE productie over Alma, het recente Firestorm project van de Guardian en het nog lopende 94 Elements project.

Het Mediafonds beoogt met deze regeling binnen het interdisciplinaire medialandschap het aanbod van veelbelovende non-fictie transmedia producties met publieke waarde te stimuleren.

Het Stimuleringsfonds wil met deze regeling cross-overs en innovatie bevorderen op het gebied van transmedia producties die in het teken staan van maatschappelijke vraagstukken. Hierin is onder meer een rol weggelegd voor de disciplines vormgeving en e-cultuur.

Regeling
In 2013 is een bedrag van € 300.000 beschikbaar. De eerste ronde sloot op €200.000. De tweede ronde sluit op 21 november 2013.

In het eerste kwartaal van 2014 worden de twee rondes geëvalueerd en wordt besloten of deze vorm van ondersteuning in een regeling moet worden vastgelegd.

Contact
Voor vragen over deze procedure en de aanvraag kunt u terecht bij:

Syb Groeneveld van het Mediafonds: syb.groeneveld@mediafonds.nl
Joris van Ballegooijen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl

>> naar de Transmediaregeling