<
actueel / nieuws

Nieuwe commissieleden 2018

22 februari 2018

Begin november 2017 verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor voorzitters en/of adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere professional binnen de creatieve industrie. In januari 2018 werden 19 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. Zij vervangen de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend.

adviescommissie
Deskundigen uit het veld hebben zitting in de adviescommissies van het Stimuleringsfonds. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere professional binnen de creatieve industrie. Zij adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de voorliggende aanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies ontvangt het bestuur, die het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven.


 • selectie
  De onafhankelijke externe selectiecommissie bestond net als vorig jaar uit Kirsten Algera, Arzu Ayikgezmez en Ben Schouten. Uit de 88 reacties zijn kandidaten voorgedragen die beschikken over de gewenste expertise. Bij de samenstelling van de commissies werd gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen.

  De volgende adviseurs zijn per 1 januari 2018 benoemd:
  Architectuur: Boudewien van den Berg, Marieke Berkers, Ania Molenda
  Digitale cultuur: Evelyn Austin, Sjef van Gaalen, Nina Köll, Kianoosh Motallebi, Roel van Herpt
  Vormgeving: Ellen ter Gast, Louise Schouwenberg
  Talentontwikkeling: Floor van Ast
  Festivals: Nadine Roestenburg
  Activiteitenprogramma's: Jacques Beljaars, Pieter van Boheemen, Katrin Korfmann en Toon Koehorst
  Meerjarige programma's: Olv Klijn, Louise Schouwenberg

  nieuwe voorzitters
  Elke adviescommissie vergadert onder leiding van een voorzitter. In 2018 zijn er twee nieuwe voorzitters aangesteld: Annette Wolfsberger (Festivals) en Rutger Wolfson (Activiteitenprogramma's en Meerjarige programma's).

  We danken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast danken we alle sollicitanten voor hun kwalitatieve inzendingen. We zijn blij te merken dat zoveel mensen onderdeel willen uitmaken van de adviescommissie.

  overzicht
  Een overzicht van alle adviescommissieleden, werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.