<
actueel / nieuws

Nieuwe commissieleden 2019

30 januari 2019

Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand 22 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. In het afgelopen najaar verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor voorzitters en/of adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor de komende twee jaar.

adviescommissie
Deskundigen uit het veld hebben zitting in de adviescommissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Zij adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de voorliggende aanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies ontvangt het bestuur, die het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven.

selectie
De onafhankelijke externe selectiecommissie bestond uit Arzu Ayikgezmez (voorzitter), Ben Schouten en Valentijn Bijvanck. Uit de 118 reacties zijn kandidaten voorgedragen die beschikken over de gewenste expertise. Bij de samenstelling van de verschillende adviescommissies en invulling van de gevraagde profielen is gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit en specifieke specialismen binnen de commissie.

nieuwe adviseurs
Per 1 januari 2019 zijn benoemd bij de regelingen:
Architectuur: Martin Sobota, Stephan Petermann, Ingeborg Thoral
Digitale cultuur: Ellis Bartholomeus, Leonieke Verhoog, Marcel Wierckx
Vormgeving: Natascha van der Velden, Joost Pollman, Victoria Anastasyadis, Annemarie van den Berg, Nelleke Karst, Lotte van Laatum, Job Meihuizen, Annelies Thoelen
Talentontwikkeling: Tim Terpstra
Internationalisering: Zuraida Buter, Rachel Keeton
Festivals: Breg Horemans, Johan Gijsen, Sanette Naeyé

nieuwe voorzitters
Elke adviescommissie vergadert onder leiding van een voorzitter. In 2019 is er een nieuwe voorzitter aangesteld voor Talentontwikkeling: Angelique Spaninks. Asli Çiçek is vanaf juli 2019 benoemd als voorzitter bij Architectuur.

We danken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast danken we alle sollicitanten voor hun reacties.

overzicht
Een overzicht van alle adviescommissieleden, de werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.