<
actueel / nieuws

Nieuwe commissieleden 2020

30 januari 2020

Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand twintig nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. In het afgelopen najaar verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor het komende jaar.

adviescommissie
Deskundigen uit het veld hebben zitting in de adviescommissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Zij adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de voorliggende aanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies ontvangt het bestuur, die het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven.

selectie
De onafhankelijke externe selectiecommissie bestond uit Arzu Ayikgezmez (voorzitter), Ben Schouten en Valentijn Bijvanck. Meer dan 100 kandidaten die beschikken over de gewenste expertise en hebben gereageerd op de vacature zijn voorgedragen aan de selectiecommissie. Bij de samenstelling van de verschillende adviescommissies en invulling van de gevraagde profielen is gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit en specifieke specialismen binnen de commissie.

nieuwe adviseurs
Per 1 januari 2020 zijn benoemd bij de regelingen:
Architectuur: Simone Drost, Jutta Hinterleitner, Daan Petri, Peter Vanden Abeele
Digitale cultuur: Sabine Wildevuur, Pawel Pokutycki, Sanneke Huisman
Vormgeving: Ista Boszhard, Joris Landman, Rogério Lira, Esther de Vries
Talentontwikkeling: Harriet Mbonjani, Hellen van Rees, Simone Trum, Paulien Bremmer
Internationalisering: Ama van Dantzig, Arnout Meijer, Kelly Konings, Dre Urhahn
Festivals: Marjoleine Timmer

We danken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast danken we alle sollicitanten voor hun reacties.

overzicht
Een overzicht van alle adviescommissieleden, de werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.


Foto bovenaan: Bijeenkomst Bring it on! door Aad Hoogendoorn