<
actueel / nieuws

Nieuwe Erven

27 mei 2009

Grote groepen ouderen in kleine kernen willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, maar geschikte woonzorgcomplexen ontbreken. Twee architectenbureaus Onix en DAAD ontwikkelden het Nieuwe Erf-concept, eigentijds wonen op de schaal van een boerenerf.

DAAD en Onix kozen bewust voor een bottom-up benadering. In het onderzoek naar eigentijdse dorpse woonvormen voor bewoners met én zonder zorgbehoefte, spelen de gebruikers een grote rol. Gesprekken met experts op het gebied van ouderenhuisvesting, maar vooral gesprekken met dorpsbewoners zelf, hebben geleid tot een inventarisatie van woonwensen van ouderen en aandachtspunten die te maken hebben met de zorgvraag van ouderen. In vier modellen is uitgewerkt hoe op Nieuwe Erven wordt gewoond: individueel en gemeenschappelijk rond collectieve ruimtes en in een landschappelijke setting.

Keet-tournee
Daarnaast is in samenwerking met grafisch vormgever Peter de Kan een spel gemaakt, waarmee op een laagdrempelige manier betrokkenen worden geprikkeld mee te denken over kleinschalige zorgarchitectuur in het eigen dorp. Het spel maakt onderdeel uit een reizende expositie in een bouwkeet langs verschillende dorpen in Midden-Drenthe. De expositie,en de vier modellen van het Nieuwe Erf-concept, is nog te zien tot en met juni 2009.

Mini-symposium Nieuwe Erven
Op woensdagavond 8 juli wordt de keet-tournee afgesloten met een mini-symposium Nieuwe Erven. Voor meer informatie over het symposium en het project: nieuweerven.info

Dit onderzoek is voortgekomen uit de open oproep voor zorgarchitectuur in 2005 door het SfA.