<
actueel / nieuws

Nieuwe Europese Privacystatement

25 mei 2018

Het is geen nieuws meer, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. Dit betekent dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens nog beter worden beschermd. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voldoet aan de nationale en Europese privacywet- en regelgeving. In ons privacystatement geven we aan op welke wijze we hieraan invulling geven.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt namens de Rijksoverheid bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Daarmee levert het fonds een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

Voor deze doelstelling en voor de behandeling van subsidieaanvragen verwerkt het Stimuleringsfonds persoonsgegevens. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij geven u daarom in ons privacystatement meer informatie over hoe wij de privacy van onze gebruikers waarborgen, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Ons privacystatement is hier te lezen.