<
actueel / nieuws

Nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht

08 februari 2019

Minister Van Engelshoven van OCW heeft Yasemin Tümer (1955) benoemd tot nieuwe voorzitter en Tom Frantzen (1971) tot lid van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De benoemingen gaan in per 1 april 2019. Yasemin Tümer volgt hiermee de huidige voorzitter Roelof Bleker op en Tom Frantzen vervangt Endry van Velzen. Voor beiden is de maximale benoemingstermijn bereikt.

Yasemin Tümer werkte onder andere voor DHV consultants, KPMG en de NPS en is nu ondernemer met een rijke ervaring als adviseur, bestuurder, toezichthouder en commissaris van zowel private als publieke organisaties zoals het Oranje Fonds, Onderwijsgroep Amarantis, Nationale Postcode Loterij en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze heeft een duidelijke visie op haar rol als voorzitter waarbij het goed functioneren van de organisatie en de stimulerende rol van het fonds voor haar leidend zijn.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: 'Ik ben ervan overtuigd dat Tümer door haar ruime toezichthoudende ervaring, brede kennis van de sector en haar bekendheid met fondsen en ondernemerschap een uitstekende voorzitter van onze Raad van Toezicht zal zijn.'

Aantredend lid Tom Frantzen is voor het fonds een goede bekende. Hij is architect, ontwikkelaar en ondernemer en was eerder al adviseur van het Stimuleringsfonds. Met zijn project Patch22 ontving hij onlangs de prestigieuze Gouden Piramideprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Tevens is hij docent en actief betrokken in het academische debat over cultuur en ruimtelijke ordening. Hij is werkzaam en woonachtig in zowel Nederland als Denemarken.

Groeneveld: 'Frantzen kan de blik van de maker én van de ondernemer inbrengen in de Raad, maar ook het internationale perspectief. Dit maakt hem uitermate geschikt als lid van onze Raad van Toezicht.'

Het Stimuleringsfonds heeft zich voor de werving en procedure laten adviseren door Binoq Atana.