<
actueel / nieuws

Nominaties Hedy d'Anconaprijs 2014

31 oktober 2013

De nominaties voor de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur zijn bekend. De jury, onder voorzitterschap van Gilian Schrofer, heeft uit 93 inzendingen uiteindelijk zeven projecten genomineerd.

De keuze is heel divers en landelijk verspreid: een meisjesopvanghuis in Leeuwarden, pilotwoningen voor bewoners met een lichamelijke beperking in Arnhem, een kinderoogziekenhuis in Rotterdam, een verslavingskliniek middenin Utrecht, drugs- en thuislozenopvang in Amsterdam, een wooncomplex voor mensen met gehoor- en communicatieproblemen in Noord Brabant en een gezondheidscentrum voor ouderen en gehandicapten in een stedelijk blok in Amsterdam.

>> Kijk hier oor meer informatie over de genomineerde projecten

  • De Keyzer woonservice in Amsterdam, waar zorgbehoevende bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

  • Verslaafdenopvang Anton de Komplein, voor de opvang van dak- en thuislozen met een drugsverslaving.

  • KinderOOGcentrum binnen het Oogziekenhuis in Rotterdam waarbij alles draait om angstreductie.

  • Koninklijke Kentalis in Sint Michielsgestel, Noord Brabant, woonzorgcomplex voor mensen met gehoor- en communicatieproblemen.

  • Nieuwbouw VICTAS, Centrum voor verslavingszorg middenin het centrum van Utrecht, gecombineerd met ambulante taken en een onderliggende parkeergarage.

  • Pilot paswoningen met domotica (i.e. ondersteunende techniek in- en om het huis) voor bewoners met een lichamelijke beperking in Het Dorp in Arnhem.

  • Veilige Veste in Leeuwarden, opvang voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys en gedwongen prostitutie.

website

hedydanconaprijs.nl