<
actueel / nieuws

Nulmeting stedenbouw

15 september 2009

Zestien architectuurcentra organiseren dit najaar overal in het land meerdere debatten over de stand van zaken in de stedenbouw in eigen stad of regio. Aan elk debat gaat een inventarisatie voor af naar de stedenbouwkundige planvorming. De centra hebben enthousiast gereageerd op de vraag van het SfA om mee te werken aan het doorlichten van de stedenbouwkundige praktijk.

Deze activiteiten vormen een onderdeel van de nulmeting die het SfA verricht in opdracht van de ministeries van OCW en VROM. In het architectuurbeleid, vastgelegd in Een cultuur van ontwerpen. Visie Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, is het verhogen van de kwaliteit van de stedenbouw een van de drie speerpunten. De nulmeting gaat vooraf aan het opstellen van stimuleringsprogramma stedenbouw, dat het fonds in 2010-2012 gaat uitvoeren. Meer informatie volgt op www.architectuurfonds.nl