<
actueel / nieuws

Ontwerpwedstrijd Nieuw elan voor buurten uit de jaren '70 en '80

01 september 2010

Op 1 september 2010 start de inschrijving voor de ontwerpwedstrijd 'Nieuw elan voor buurten uit de jaren '70 en '80, groot onderhoud als culturele opgave'.

Deze wedstrijd is geïnitieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Haag Wonen uit Den Haag, en wordt samen met de woningcorporaties Mitros uit Nieuwegein, Portaal uit Leiden, Com.wonen uit Rotterdam georganiseerd. Deze corporaties hebben diverse complexen, of zelfs hele wijken, uit deze periode op de verbeteragenda staan.

Met de wedstrijd willen de initiatiefnemers landelijk aandacht geven aan de ruimtelijke en sociale vraagstukken in woonbuurten uit deze tijd. Daarnaast willen zij talentvolle ontwerpers tot 35 jaar de kans bieden hun ideeën te presenteren en ten uitvoer te brengen.

Iedere corporatie heeft voor de wedstrijd een complex of buurt ingediend. Zij nodigen jonge professionals uit om in multidisciplinaire teams, met tenminste één ontwerper, een concreet plan te ontwikkelen dat hieraan nieuw elan geeft.

Anders dan bij andere ontwerpwedstrijden maken de teams hun plannen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Iedere corporatie kiest uit maximaal drie teams het team waarmee zij het ingediende plan verder wil uitwerken.
Alle plannen worden bovendien beoordeeld door een vakjury die een overall winnaar aanwijst.