<
actueel / nieuws

Ontwikkelen na krimp

26 mei 2009

Sas van Gent in Zeeuws Vlaanderen is een van de Nederlandse gemeenten die te maken heeft met een afname van het bevolkingsaantal. De krimp komt onder meer tot uitdrukking in leegstand van woningen en achteruitgang van de leefbaarheid. Voor Woongoed Zeeuws Vlaanderen is deze ontwikkeling uitgangspunt voor een kwaliteitsverbetering van het woningbestand en de leefomgeving.

Kwaliteitsoffensief
Woongoed nam in 2008 het initiatief tot het opstellen van een ruimtelijke visie voor Sas van Gent waarin sociale, economische en culturele aspecten deel van uitmaken. Door middel van onderzoek en verkenningen is een kwaliteitsoffensief ingezet ten aanzien van de toekomst van Sas van Gent. De een integrale aanpak bestaat uit verbetering van de woonomgeving met minder, maar betere woningen, investeringen in aantrekkelijke openbare ruimte en het zichtbaar maken van de historie in de oude stadskern.

Stedelijke (herbestemmings)projecten
2009 is het laatste jaar dat de regeling Belvedere wordt uitgevoerd. Veel projecten waarbij cultuurhistorie een leidende rol speelt bij ruimtelijke opgaven zijn inmiddels met succes gerealiseerd. Dit laatste jaar willen wij in het bijzonder de aandacht vestigen op stedelijke (herbestemmings)projecten. Een van de relevante partijen bij de uitvoering van stedelijke opgaven zijn woningcorporaties. Deze organisaties worden in het bijzonder uitgenodigd - hopelijk geïnspireerd door Woongoed Zeeuws Vlaanderen - om een subsidieaanvraag in te dienen voor een project waarbij cultuurhistorie op een vernieuwende wijze een prominente rol speelt bij actuele ruimtelijke transformaties.

http://www.woongoedzvl.nl