<
actueel / nieuws

Op weg naar een eerlijke cultuursector

12 oktober 2017

Voor de tentoonstelling In No Particular Order tijdens de Dutch Design Week 2017 maakt ontwerpersduo Lennert & Sander een werk met als uitgangspunt 'geld'. Zij verzamelden de projectbegrotingen van de ontvangers van de beurs Talentontwikkeling om inzicht te krijgen in de uurtarieven van jonge makers en hoeveel zij zichzelf concreet uitbetalen. Het onderzoek leidde naar een conclusie die, voor iedereen die werkzaam is in de culturele sector, niet verrassend zal zijn. Startende ontwerpers investeren veel eigen uren en leggen vaak toe om een project te kunnen realiseren.

Fair Practice Code
Om deze groep en andere makers handvaten te bieden om het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers is er nu de Fair Practice Code. De gedragscode moet makers, maar ook instellingen en opdrachtgevers, een kader bieden om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken.

eerlijke vergoeding
Het uitgangspunt van de Fair Practice Code zijn vijf kernwaarden: Solidariteit, Transparantie, Duurzaamheid, Diversiteit en Vertrouwen. Deze waarden krijgen vorm in adviezen en doelstellingen, zoals 'Tegenover werk staat een eerlijke vergoeding. Hierbij worden cao's en honorariumrichtlijnen zoveel mogelijk aangehouden' en 'Er wordt geproduceerd met het oog op de kwaliteit en de lange termijn. Dat betekent dat er wordt geïnvesteerd in het potentieel en de ontwikkeling van de werkende'.

belanghebbenden
De code is er voor iedereen die werkzaam is in de culturele sector: opdrachtgevers, werkgevers, weknemers en zelfstandige professionals. En is toepasbaar voor zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde personen en organisaties. Instituten wordt gevraagd wanneer zij de code onderschrijven om het label ook fysiek voor het publiek zichtbaar te maken, op bijvoorbeeld tickets of programmaboekjes.

versie 1.0
Tot slot een oproep aan het veld van de creatieve industrie. De code draagt nadrukkelijk de ondertitel Versie 1.0. Het is de bedoeling dat de code verder wordt ontwikkeld met input van de directe betrokkenen. Mocht je dus willen reageren, op- of aanvullingen hebben dan kun je contact op nemen met de initiatiefnemers van de code via: fairpracticecode@kunsten92.nl. Er is een website in de maak met reeds bestaande afspraken, best practices en verdienmodellen. Medio 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn.

In No Particular Order
De tentoonstelling In No Particular Order vindt dit jaar plaats van 21 t/m 29 oktober in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ten zien is onder andere het genoemde werk van Lennert & Sander, waarin zij reageren op de artistieke praktijk van de 33 talenten die het afgelopen jaar een werkbeurs hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds. Op 25 oktober van 11.00-12.00 uur vindt een publieke expertmeeting plaats rondom het thema 'Money' in het Van Abbemuseum, in aanwezigheid van Lennart & Sander.

meer informatie
Fair Practice Code
Richtlijn Kunstenaarshonoraria