<
actueel / nieuws

Open Oproep Applied Games

29 september 2015

Het Stimuleringsfonds roept game-ontwikkelaars op om projectvoorstellen in te dienen gericht op de ontwikkeling van applied games (ook wel toegepaste games of serious games genoemd). De vraag naar game-oplossingen voor maatschappelijke opgaves neemt toe. Dit schept mogelijkheden voor Nederlandse game studio's om samen met opdrachtgevers innovatieve gameconcepten te ontwikkelen en te testen. Games hebben als geen ander medium de potentie om mensen op een speelse manier te motiveren, te trainen of iets te leren. Het ontwikkelen van applied games vraagt om ervaring, specifieke kennis en een open houding van alle betrokken partijen. Op dit vlak wil het Stimuleringsfonds een impuls geven. Voorstellen kunnen tot en met 2 december 2015 worden ingediend.

De oproep staat open voor alle vormen van gameplay. Het doel van de game kan variëren van educatie tot zorg en van training tot bewustwording. Er kunnen voorstellen worden ingediend voor elke fase van ontwikkeling: van prototyping en productie tot testen en validatie. Voorwaarden zijn dat er een duidelijk maatschappelijk belang wordt gediend en dat er op het moment van indienen sprake is van een inhoudelijke samenwerking (of toezegging daarop) tussen een gameontwikkelaar en één of meerdere maatschappelijke partijen. Aan de Open Oproep is een eenjarig kennisuitwisselingsprogramma verbonden. Geselecteerde partijen presenteren tussentijds hun vorderingen aan elkaar en aan het fonds. Daarnaast worden twee op maat gesneden excursies georganiseerd. Ter afsluiting van het traject wordt medio februari 2017 een netwerk- en publieksbijeenkomst georganiseerd waar de partijen hun project en de voorlopige resultaten presenteren.

Het doel van de Open Oproep is onderzoek naar nieuwe vormen van gameplay in de context van maatschappelijke opgaves te stimuleren. Hiermee beoogt het fonds kennisontwikkeling bij gameontwikkelaars te bewerkstelligen en nieuwe onderzoeken en producties mogelijk te maken. De positie en vrije ruimte van de gameontwikkelaar ten opzichte van de opdrachtgever speelt hierin een belangrijke rol.

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.