<
actueel / nieuws

Open Oproep Architectuurbiënnale Venetië

01 december 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname tijdens de Architectuurbiënnale in Venetië 2016. De biënnale is een van de belangrijkste internationale architectuurtentoonstellingen. Van 28 mei tot en met 27 november 2016 vindt de komende editie plaats in Venetië. Deze oproep is de enige mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelname aan de architectuur biënnale in Venetië.

Thema
Curator Alejandro Aravena grijpt de Architectuurbiënnale Venetië 2016 aan om nieuwe benaderingen van architectuur voor urgente maatschappelijke opgaven te agenderen. 'Reporting from the Front' toont de rol van architecten in de strijd om de leefomstandigheden van mensen over de hele wereld te verbeteren. Het thema focust op architectuur die zich manifesteert binnen de beperkingen van een gebrek aan middelen, maar ook op ontwerpen die de status quo ondermijnen en architectuur produceren voor het algemeen welzijn, hoe bescheiden in schaal deze ook zijn.

Indienen
Het voorstel kan t/m 2 maart worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Architectuur Biënnale Venetië 2016'.

In aanmerking komen:

Projecten waarbij sprake is van een deelname aan het officiële hoofd- of randprogramma van de Biennale. Een inhoudelijke motivatie van de uitnodigende partij en/of curator is hierbij een voorwaarde.
Projecten waarbij sprake is van deelname op eigen initiatief. Hierbij dient te worden vermeld hoe het project zich verhoudt tot het thema van de Biennale en waarom de activiteit en deelnemers relevant zijn.
Verschillende projectvormen komen in aanmerking, bijv. een lezingenprogramma, expositie, presentatie of onderzoek.

Doelstelling
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse architectuur en stedenbouw op een toonaangevende manifestatie te presenteren. Deelname aan de biënnale ondersteund het Stimuleringsfonds binnen de kaders van de Deelregeling Architectuur, waarmee wordt bijgedragen aan de volgende doelstellingen;
Versterken van maatschappelijke meerwaarde van architectuur vanuit een culturele invalshoek
Bevorderen hoogwaardige kwaliteit in architectuur
Stimuleren van belangstelling voor architectuur in binnen- en buitenland

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.