<
actueel / nieuws

Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

17 mei 2021

Het Stimuleringsfonds zoekt ervaren ontwerpbureaus binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur die dit jaar, met een bijdrage van het Stimuleringsfonds, een samenwerkingstraject voor een periode van ongeveer drie maanden willen aangaan met een talentvolle, startende maker of ontwerper.

Let op: deze open oproep is beëindigd. Beide rondes zijn afgerond en gesloten.

In deze eerste ronde, die open staat tot 21 juni 2021 kunnen ontwerpbureaus een eerste onderzoeksvoorstel indienen. Er is ruimte om ongeveer 30 ontwerpbureaus te ondersteunen. De aanvraag is relatief makkelijk en snel op te stellen. In augustus staat een herhaling van de oproep gepland waarin nog eens rond de 70 samenwerkingstrajecten mogelijk worden gemaakt.

Aansluitend kunnen in juli in de tweede ronde ontwerptalenten op de geselecteerde onderzoeksvoorstellen reageren en wordt een match tussen bureau en ontwerper gemaakt. Het fonds verstrekt dan een subsidie aan zowel de studio als de ontwerper.

Het doel van de oproep is de aansluiting van startende ontwerpers met het werkveld tijdens covid-19 te versterken en het werkveld tijdens deze crisis te ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment.

Open Oproep Bouwen aan talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus
• Totaal beschikbare budget voor ronde 1 en ronde 2 is € 375.000 waarmee circa 30 voorstellen kunnen worden geselecteerd
• Beschikbaar bedrag per samenwerkingstraject: € 12.500 (€ 6.250 voor het ontwerpbureau en € 6.250 voor de startende ontwerper)
• Indienen tot en met 21 juni 2021
• Looptijd samenwerkingstraject 3 maanden (vanaf half september 2021)
• Beschikbaar voor ervaren ontwerpbureaus vanuit de gehele creatieve industrie

aanleiding
Als gevolg van de coronacrisis is het voor ontwerpbureaus lastiger om tijd, ruimte en middelen beschikbaar te stellen voor zelf geïnitieerd onderzoek en experiment. Daarnaast is het voor veel startende ontwerpers in deze tijd moeilijk om aansluiting te vinden met het werkveld. Door ruimte voor samenwerking te creëren wil het Stimuleringsfonds startende ontwerpers én gevestigde ontwerpbureaus hierin ondersteunen. Het doel van de regeling is dan ook tweeledig: ten eerste beoogt het fonds bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring, het netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers. Ten tweede biedt de oproep ruimte aan ervaren ontwerpbureaus om extra ontwerpkracht in te zetten voor verdiepend onderzoek en experiment. Daar is juist nu meer behoefte aan.

voor wie is deze oproep?
Het fonds roept in deze eerste ronde ontwerpbureaus vanuit de gehele breedte van de creatieve industrie op om een voorstel in te dienen. Te denken valt aan studio's, architectenbureaus, collectieven, game developers, mode labels of andere vormen van professionele ontwerppraktijken.

Na de afronding van de eerste selectie van ontwerpbureaus volgt medio juli de tweede ronde met als sluitingsdatum 24 augustus, waarvoor startende ontwerpers en makers zich kunnen inschrijven, reagerend op één van de geselecteerde bureaus en hun specifieke onderzoeksvoorstel.

indienen
Ontwerpbureaus kunnen tot en met 21 juni indienen.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.

meer info
Lees hier de meest gestelde vragen over Bouwen aan talent.
Lees hier het interview met Carlijn Limburg, projectleider Bouwen aan talent (BAT), over de achtergrond en doelstelling van deze nieuwe impulsregeling.