<
actueel / nieuws

Open Oproep: deelname Gamescom Keulen

14 april 2014

Het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association roepen makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen dat gericht is op deelname aan het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom Keulen 2014, de belangrijkste beurs in Europa op gamesgebied. Stuur de game, inclusief motivatie, uiterlijk 15 mei in.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds heeft als missie om vanuit een culturele invalshoek de maatschappelijke en economische meerwaarde te vergroten van de Nederlandse creatieve industrie, waar ook de games toe behoren. De geselecteerde games bevorderen door hun excellente kwaliteit de internationale reputatie en vergroten de wereldwijde marktpositie van de Nederlandse creatieve industrie. Deelnemende gamebedrijven krijgen de mogelijkheid om structurele relaties in binnen- en buitenland op te bouwen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
• de ingevulde NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats); zie Deelnameformulier;
• een demo van de game die getoond gaat worden op de Gamescom;
• een omschrijving van de game;
• een omschrijving van betrokken studio's, ontwerpers, makers;
• motivatie voor deelname;

De omvang van het voorstel beslaat - naast het NAW-formulier en de demo - maximaal 8 A4-pagina's. Voorstellen voor deelname kunnen tot 15 mei 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Per geselecteerd voorstel vergoedt het Stimuleringsfonds:

reis en overnachtingskosten voor twee personen tijdens de Gamescom Keulen;
één toegangspas voor de Independent Games Summit tijdens de GDC Europe;
deelname aan het Holland Paviljoen om de game te tonen (inclusief twee toegangspassen);
opname in het internationale tijdschrift over independent games uit Nederland, door Control Magazine;
deelname aan een verdiepend programma.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met externe adviseurs van Control Magazine en Dutch Game Garden maximaal 10 voorstellen. Deze adviseurs beoordelen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de doelstellingen van deze Open Oproep. Daarbij letten zij met name op de kwaliteit van de te presenteren game en de motivatie van de deelnemers.

Deelnemers voldoen bij voorkeur aan de volgende richtlijnen:
bedrijf niet ouder dan 5 jaar;
niet eerder deelgenomen aan een Holland Paviljoen op Gamescom (organisaties die hebben deelgenomen aan INDIGO op Gamescom 2013 kunnen wel indienen).
niet meer dan 5 werknemers;
de rechtsvorm van de aanvrager is een eenmanszaak, zzp of VOF.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de adviseurs verkiezen maximaal 10 voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Context
Het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association werken samen met Control Magazine aan een programma voor jonge makers tijdens de Gamescom Keulen 2014. Hierin worden zij ondersteund door Dutch Game Garden. De Dutch Games Association organiseert ook dit jaar het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom. Geselecteerde deelnemers krijgen de mogelijkheid hun game te tonen op een demoplek in het open gedeelte van het Holland Paviljoen. Tevens krijgen zij één toegangspas voor de Independent Games Summit op dinsdag 12 augustus, gehouden tijdens de GDC Europe. Control Magazine verzorgt een internationaal tijdschrift over independent games uit Nederland, waar de geselecteerde deelnemers in worden opgenomen. Hiernaast organiseren zij een verdiepend programma. Te denken valt aan een vraag-maar-raak sessie met bekende developers. De definitieve invulling hiervan wordt na de selectie bekend gemaakt.

Gamescom Keulen is de belangrijkste beurs in Europa op gamesgebied, waar niet alleen Europeanen, maar ook mensen uit Azië en Noord-Amerika op afkomen. De beurs kent een consumenten en een B2B deel. Hierdoor is Gamescom een ideale plek voor mensen in de gamesindustrie om nuttige contacten op te doen. De Dutch Games Association (DGA) organiseert reeds enkele jaren het Holland Paviljoen, waar zowel gevestigde als jonge makers zich kunnen presenteren.

De deelname aan de GamesCom maakt deel uit van het Programma Internationalisering Creatieve Industrie van het Stimuleringsfonds. Voorwaarde voor deelname is dat de geselecteerde projecten door hun excellente kwaliteit bijdragen aan het versterken van de internationale reputatie en het verbeteren van de internationale marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie, of aan de opbouw van structurele relaties in binnen- en buitenland die deze doelstelling ondersteunen. In dit kader past ondersteuning van deelname aan internationale toonaangevende manifestaties.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend door ze te sturen naar: internationaal@stimuleringsfonds.nl, onder vermelding van Open Oproep Gamescom Keulen.
Het voorstel bestaat naast het NAW-formulier en de demo uit maximaal 1 bestand: een pdf-bestand op A4-formaat met maximaal 8 pagina's en niet groter dan 5 mb. Als het voorstel niet aan deze beschrijving voldoet, zal er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Verder ter informatie
• er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
• indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
• de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 30 mei 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds en de Dutch Games Association bekendgemaakt;
• het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Marjoleine Timmer, 010-4361600 / M.Timmer@stimuleringsfonds.nl.

Veelgestelde vragen Open Oproep Gamescom:
Ik heb al eens eerder op Indigo gestaan. Mag ik dan nog aan deze oproep meedoen?
Ja dat mag en heeft geen gevolgen voor je kansen
Mijn game kan niet gespeeld worden op een Indigokast. Val ik dan gelijk af?
Nee. Zorg wel dat je in de aanvraag duidelijk omschrijft wat je voor je game nodig hebt.
De oproep geeft richtlijnen waar aanvragers aan moeten voldoen, maar er staat ook 'bij voorkeur'. Kan ik die richtlijnen nou helemaal negeren?
Nee. Dit richtlijnen zijn er met een reden. Het 'bij voorkeur' is toegevoegd om de uitzonderingen die de regel bevestigen niet gelijk buiten te sluiten. Denk hierbij aan een jonge bedrijf dat wel voor een BV als rechtsvorm heeft gekozen. Is je bedrijf én ouder dan vijf jaar én heb je meer dan vijf werknemers én is de rechtsvorm een BV, dan wordt de kans wel heel klein dat men voor jou een uitzondering kunnen maken.
Moet ik mijn Indigokast bemensen?
Ja. Gedurende de beursuren moet er iemand bij de kast staan die voldoende weet over de game om pers en andere geïnteresseerden te woord te staan.
Er staat dat ik bij de Kamer van Koophandel ingeschreven moet staan. Is dat een harde eis?
Ja. Het is namelijk niet mogelijk om subsidie van het Stimuleringsfonds te ontvangen zonder inschrijving bij de KvK. Het is echter niet nodig om op het moment van aanvraag al geregistreerd te zijn. Dat mag je ook doen na de selectie.
Moet je de Nederlandse nationaliteit hebben om mee te kunnen doen?
Nee, maar je bedrijf moet wel echt gevestigd zijn in Nederland.
Mag ik als student ook meedoen?
Ja hoor, maar dan moet je al wel de start hebben gemaakt met een eigen bedrijf. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is namelijk een eis (zie hierboven)

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of twijfel je ergens over. Neem dan contact op met Marjoleine Timmer, 010-4361600 / M.Timmer@stimuleringsfonds.nl.