<
actueel / nieuws

Open Oproep Deelname South by Southwest 2015

08 juli 2014

Het Stimuleringsfonds roept makers uit de e-cultuur, film- en game-industrie op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de programmaonderdelen van het South by Southwest festival (SXSW) 2015. Het fonds stelt tien beurzen ter beschikking van maximaal € 6.000 per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie.

SXSW 2015 vindt plaats van 13 tot en met 22 maart 2015 in Austin, Texas. SXSW (sxsw.com) is een van de belangrijkste festivals en beurzen ter wereld op het gebied van e-cultuur (interactive), film en muziek. Het biedt een interessante mix van grote bedrijven, startups en artistieke producties. Het festival is sterk gericht op innovatie en heeft voor verschillende sectoren een belangrijke netwerkfunctie.

Oproep
Het Stimuleringsfonds is met name geïnteresseerd in interessante voorstellen van Nederlandse deelnemers aan het Interactive programma dat plaatsvindt van 13 tot en met 17 maart 2015, en het Digital Domain programma dat onderdeel is van aan het Filmprogramma en gelijktijdig plaatsvindt.

De maximale bijdrage van het fonds is 6.000 euro per project. Voorwaarde voor ondersteuning is dat uw project wordt geselecteerd door de SXSW organisatie en deel uit maakt van het officiële programma. U kunt een voorstel indienen voor één van de onderstaande programmaonderdelen:

• Conferentie (panels/sessies/talks) voor de onderdelen Interactive en Digital Domain;
• Accelerator programma;
• Interactive Awards;
• Interactive Trade Show;
• Gaming Expo/Award.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Dit vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
• Versterken imago Nederlandse ontwerpsector;
• Opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties;
• Vergroten internationale werkterrein.

Beoordeling
Elk projectvoorstel wordt schriftelijk beoordeeld door drie onafhankelijke adviseurs. Zij toetsen of het project voldoende aansluit bij de algemene doelstellingen van het Stimuleringsfonds en in het bijzonder de doelstellingen voor Internationalisering. Ook beoordelen zij de kwaliteit van het plan en de mate waarin het project aansluit bij de context van SXSW. Bij een positief advies vindt ondersteuning plaats op voorwaarde dat het project of de persoon daadwerkelijk wordt toegelaten tot het officiële SXSW programma.

Het Stimuleringsfonds beoogt tien projecten te ondersteunen en maakt een budget vrij van € 60.000. De maximale ondersteuning per project/deelnemers bedraagt € 6.000. Indien de opzet van het plan of de begroting daartoe aanleiding geven, kan de bijdrage op een lager bedrag worden vastgesteld. Projectvoorstellen die niet bij de eerste selectie zitten kunnen in overleg met de indiener op een wachtlijst worden geplaatst zodat deze – wanneer er middelen vrijkomen van positief beoordeelde projecten die niet tot het officiële programma worden toegelaten – alsnog kunnen worden ondersteund. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:
• NAW- en bankgegevens (Naam, Adres, Woonplaats, IBAN);
• een plan/beschrijving van het project of activiteiten, gericht op één van de officiële festivalprogramma's;
• een begroting en dekkingsplan;
• motivatie voor deelname;
• cv (max. twee pagina's);
• een uitdraai van de inschrijving bij de KvK.

Per geselecteerd voorstel vergoedt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van € 6.000. Dit bedrag is een bijdrage aan de totale kosten en wordt besteed aan:
• reis- en verblijfskosten voor twee personen tijdens SXSW;
• maximaal twee extra festivalbadges per project;
• kosten voor beursdeelname;
• materiaalkosten die direct samenhangen met deelname aan SXSW.

Deadline
Voorstellen kunnen uitsluitend via de online aanvraagomgeving worden ingediend. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Deelname SXSW 2015. Voorstellen moeten uiterlijk 7 november 2014 binnen zijn. Deze Oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van deelname aan het SXSW Festival.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering.

Verder ter informatie:
• Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig boeken van reis en verblijf.
• Toelating tot het officiële SXSW programma is een voorwaarde voor ondersteuning, maar biedt geen garantie.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Hugo van de Poel, 010-4361600, h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl