<
actueel / nieuws

Open oproep herbestemming Rijksvastgoed

03 februari 2014

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu roept ontwerpers op om mee te denken over de herbestemming van leegstaand, c.q. ongebruikt Rijksvastgoed. Kondig uw deelname uiterlijk op 24 februari aan.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu roept ontwerpers op om mee te denken over de herbestemming van leegstaand, c.q. ongebruikt Rijksvastgoed. Hieronder vallen gebouwen, infrastructuur, water en grond. De vraag die centraal staat is het ontwikkelen van een regionale strategie, gericht op het verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement. Het verbinden van verschillende schaalniveaus, beleidsvisies, maatschappelijke en economische agenda's staat centraal in dit ontwerpend onderzoek, dat resulteert in ruimtelijke scenario's.

In het project 'Herbestemmen als gebiedsopgave' initieert het Ministerie van IenM de potenties van het Rijksvastgoed voor de toekomst van drie regio's: de Achterhoek, Den Haag en Dordrecht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Rijksvastgoedbedrijf, provincie Gelderland, gemeente Dordrecht en gemeente Den Haag zijn als relevante partners betrokken. Dit traject maakt deel uit van het Atelier Making Projects, waarin IenM de kracht van ontwerpend onderzoek inzet bij de aanpak van enkele nationale opgaven.

Namens de betrokken partijen roept het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers op om zich aan te melden voor het doen van het ontwerpend onderzoek in een van de drie regio's. Verwacht wordt dat interdisciplinaire samenwerking bijdraagt aan de kwaliteit van de resultaten. Ook samenwerking met vertegenwoordigers van het Rijk en de regio's is een verplichting.

Onderzoeksvoorstellen kunnen tot en met 3 maart 2014 ingediend worden bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met de betrokken partijen per regio 1 voorstel. Per geselecteerd team stelt het Ministerie van IenM € 25.000 incl. BTW beschikbaar voor het uitvoeren van het ontwerpend onderzoek voor de betreffende regio.

Een onderzoeksvoorstel bestaat minimaal uit

een heldere, beknopte omschrijving en nadere definiëring van de probleemstelling, de onderzoeksopgave en de regio waarop het voorstel zich richt
een beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
een toelichting op de beoogde samenwerking: welke andere disciplines, opdrachtgevende en bestuurlijke partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek.
De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt per regio 1 voorstel verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen

Praktische informatie voor het indienen
het voorstel kunt u uitsluitend per e-mail indienen
uiterlijk op 24 februari 2014 stuurt u een e-mail (naar architectuur@stimuleringsfonds.nl), waarin u aankondigt dat u een voorstel gaat indienen. Deze e-mail heeft als titel 'aankondiging' en bevat de relevante contactgegevens van de inzender (adres, telefoon en e-mailadres)
uiterlijk op 3 maart 2014 stuurt u een e-mail (naar architectuur@stimuleringsfonds.nl), met als onderwerp: ' inzending Atelier Making Projects – Herbestemmen als Gebiedsopgave'. Het onderzoeksvoorstel is een pdf-bestand dat als bijlage bij deze e-mail is gevoegd. Dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 8 pagina's (inclusief opmaak, eventueel voorblad, etc.). Het paginaformaat is A4, staand. Het voorstel kan bestaan uit tekst en beeld, zowel zwart-wit als kleur

Verdere informatie en planning
op 19 februari 2014 werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vragen over de opgaven en procedure. Het verslag van de bijeenkomst zal binnenkort op deze webpagina terug te lezen zijn.
u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 17 maart 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om de opdracht te kunnen krijgen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven
de resultaten van de opdracht dienen uiterlijk 16 juni 2014 opgeleverd te worden
de resultaten worden gepresenteerd op de IABR, de internationale architectuur biënnale van Rotterdam, op 24 juni 2014

Zie voor verdere informatie ook de bijlages; een algemene toelichting en toelichting op de drie regio's.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Martijn van der Mark (010-4361600 of architectuur@stimuleringsfonds.nl).