<
actueel / nieuws

Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

06 mei 2015

Het Stimuleringsfonds nodigt ontwerpers en architecten uit om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Daar waar het sociale netwerk niet toereikend is, ontstaat een groeiend tekort aan zorg. Voor mensen met een lichte zorgvraag kan een tijdelijke opvang in de wijk of buurt uitkomst bieden. Dien uiterlijk 16 juni een voorstel in.

Lokale zorghuisvesting
In de komende tijd zal de vraag naar lokale zorg gaan toenemen en bovendien ook steeds gedifferentieerder zijn. Met name bij mensen met een lichte zorgvraag bestaat er een groeiende behoefte aan tijdelijke opvang voor een afgebakende periode. Een zorglocatie waar men enkele dagen tot enkele weken kan verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in een ziekenhuis of omdat een partner of andere mantelzorger tijdelijk geen zorg kan bieden. Een ander voorbeeld is nachtopvang, voor ouderen die overdag nog wel thuis wonen, maar 's nachts niet thuis kunnen blijven. Door de lokale organisatie van zorg te faciliteren kan een tijdelijke zorglocatie een aanvulling zijn op de bestaande zorgnetwerken in de wijk.

Schrijf een voorstel
Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om voor mensen met een lichte zorgvraag nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting met zorgaanbod. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren. Het in beeld brengen van de doelgroep en een inventarisatie van hun specifieke zorgvraag maakt deel uit van de opgave. Oplossingen zijn altijd locatiespecifiek. Een samenwerking met lokale zorginstellingen, bewonerscollectieven, vrijwilligersorganisaties of woningcorporaties verdient aanbeveling. Waar liggen de kansen voor het ontwikkelen van nieuwe tijdelijke zorgmodellen, met betrekking tot de ruimtelijke, programmatische en financiële aspecten? Hoe kunnen we bestaande sociale en fysieke netwerken gebruiken om nieuwe zorgnetwerken te faciliteren en op welke manier kan moderne technologie daarin een rol spelen? Welke rol speelt de huisvesting bij het faciliteren van tijdelijke zorg? Kunnen zorglocaties worden gerealiseerd binnen bestaande gebouwen? De Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis richt zich op initiatieven waarbij deze vragen in samenhang worden opgepakt.

Uw voorstel voor het onderzoek kunt u t/m 16 juni 2015 indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.