<
actueel / nieuws

Open Oproep Internationale Verkenningen

28 mei 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vraagt ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie om internationale projecten in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. De voorstellen gaan in op de thema's en opgaven in het buitenland waar Nederlandse makers een bijdrage aan kunnen leveren.

De voorkeur gaat uit naar voorstellen waarin Nederlandse ontwerpers, makers en/of organisaties gezamenlijk optrekken in het buitenland en in het desbetreffende land samenwerken met partijen die daar gevestigd of actief zijn. Het traject bestaat uit een gezamenlijke voorbereiding in Nederland en een onderdeel waarin de deelnemers zich inspannen om de vergaarde kennis met vakgenoten te delen in Nederland.

Internationale verkenningen uit 2013
In 2013 schreef het Stimuleringsfonds de eerste Open Oproep uit voor internationale verkenningen in het kader van het Programma Internationalisering. Het Stimuleringsfonds beoogde hiermee te onderzoeken wat de kansen voor de Nederlandse ontwerppraktijk in het buitenland zijn, de buitenlandse vraag naar Nederlandse expertise in kaart te brengen en mogelijke thema's en opgaven in het buitenland te inventariseren. Bekijk hier de twintig teams die destijds zijn geselecteerd.

U kunt t/m 7 augustus 2015 uw voorstel indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.