<
actueel / nieuws

Open oproep Literatuur op het Scherm

14 maart 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds zoeken vormgevers, ontwikkelaars, (kinder- en jeugdboeken)schrijvers en dichters voor deelname aan het programma Literatuur op het Scherm. Stuur je idee, portfolio en motivatie in vóór 24 april 2014.

Literatuur op het Scherm (LOS) is een programma waarin auteurs samen met vormgevers en ontwikkelaars, literaire of poëtische producties ontwikkelen voor mobiele schermen. Met LOS willen het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken. De creatieve wisselwerking tussen auteur en vormgever of ontwikkelaar die gezamenlijk een nieuw werk maken (coproductie) staat hierbij centraal. De fondsen stellen hiervoor gezamenlijk een bedrag beschikbaar van in totaal € 45.000.

Hoe werkt het?
Auteurs die binnen dit project willen samenwerken met vormgevers en ontwikkelaars kunnen zich aanmelden bij het Letterenfonds. Vormgevers en ontwikkelaars kunnen zich aanmelden bij het Stimuleringsfonds. Als je als duo (auteur/vormgever) wilt meedoen, kun je zelf kiezen bij welk fonds je je aanmeldt. Vormgevers of auteurs die individueel indienen, dus niet als duo, zullen na selectie door de commissie worden gekoppeld aan iemand van de andere discipline. De zes geselecteerde duo's werken elk hun projectplan uit. De eindresultaten worden in november gepresenteerd in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Werkbudget
Per duo/team is een werkbudget van € 7.500 voor concept, realisatie en techniek van het gezamenlijke nieuwe project. De deelnemers krijgen technische ondersteuning in de vorm van een persoonlijk advies en nemen deel aan twee gezamenlijke workshopdagen in het Stedelijk Museum.

Ingangseisen auteur
• Heeft zelfstandig minstens één Nederlands- of Friestalig literair werk geschreven dat in boekvorm is uitgegeven door een uitgeverij die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit ten behoeve van de uitgave van literaire werken, en haar auteurs in beginsel honoreert volgens het Modelcontract GAU/VvL.
• Als er niet eerder of ten laatste vóór 2011 een werkbeursaanvraag bij het Letterenfonds is ingediend, stuur dan bij het deelnameformulier drie exemplaren van uw meest recente en/of relevante publicatie(s).
• Als er na 2011 wel een werkbeursaanvraag bij het Letterenfonds is ingediend, heeft deze tot een positief besluit geleid.

Ingangseisen vormgevers en ontwikkelaars
• Heeft ervaring op het gebied van digitale media en interaction design.
• Is werkzaam als vormgever bij een studio of is als zelfstandige ingeschreven bij de KvK.

Selectieprocedure en toetsing
Een speciaal samengestelde adviescommissie bestaande uit adviseurs van beide fondsen selecteert de voorstellen voor deelname, waarbij ze gebruikmaakt van een zogenoemde afvalprocedure. Indien je wordt geselecteerd, ontvang je een uitnodiging om je idee live voor de commissie te presenteren. De commissie kiest hieruit de beste en meest beloftevolle plannen. Bij prioritering hebben deelnemers die niet eerder in het Poëzie op het Scherm-programma zaten, voorrang.

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de voorstellen op basis van:

de kwaliteit van het literaire werk blijkend uit publicaties, of de kwaliteit van het portfolio.
de literaire bijdrage: een korte synopsis en inhoudelijke omschrijving van thematiek of literaire intenties. Het gaat om nieuw werk, het gebruik van reeds bestaande literaire teksten is niet toegestaan.
de aantoonbare affiniteit of ervaring met nieuwe media.
de kwaliteit van het voorstel, in het bijzonder de originaliteit van de visie op digitale literatuur en de meerwaarde van digitale vormgeving en techniek waardoor het werk aan artistieke en inhoudelijke betekenis wint.
de mate waarin het voorgestelde werk zowel ambitieus als realistisch is.
de ideeën over samenwerking.

Wie kunnen niet deelnemen?
Leden van de LOS-adviescommissie en bestuursleden van de fondsen zijn uitgesloten van deelname.

Aanvraag en deadline
Je kunt tot en met donderdag 24 april 2014, 23:59 uur indienen. Gebruik hiervoor het deelnameformulier (verplicht), hieronder te downloaden. Het formulier inclusief bijlagen kunnen digitaal worden verzonden naar:
post@letterenfonds.nl, o.v.v. 'Literatuur op het Scherm'.
e-cultuur@stimuleringsfonds.nl, o.v.v. 'Literatuur op het Scherm'.

Neem voor meer informatie contact op met:
Joris van Ballegooijen, secretaris Deelregeling E-cultuur.
Suzanne Meeuwissen, senior beleidsmedewerker e-literatuur.

Dit programma vindt plaats in het kader van het flankerend beleid 'Digitale Literatuur' van het Letterenfonds van de Deelregeling E-cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Op het programma zijn de algemene voorwaarden/ reglementen van de fondsen van toepassing.Zie ook de website van Digidicht:

website

www.digidicht.nl