<
actueel / nieuws

Open Oproep Ontwerpen aan stedelijke centra

09 maart 2016

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en lokale overheden op om voorstellen in te dienen die via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën ontwikkelen voor de transformatie, herprogrammering en activering van binnensteden en dorpskernen. Samenwerking met ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties of instellingen strekt daarbij tot aanbeveling.

Nederland bestaat uit een netwerk van polycentrische stedelijke regio's. Deze zijn ontstaan met het oog op het vormgeven aan een kwalitatieve en duurzame samenleving, waarin wonen, werken, leren, zorgen en recreëren zo goed mogelijk samengaan. De aantrekkingskracht van stedelijke centra is lange tijd vooral bepaald geweest door een veelzijdige combinatie van functies. Maar door de economische recessie en de opkomst van het online winkelen sluiten op lokaal niveau steeds meer winkels, collectieve voorzieningen en instellingen hun deuren. Hierdoor veranderen de centra van dorpen en steden van karakter, verliezen ze aan diversiteit en attractiviteit, en raken stad en platteland hun vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen kwijt. Deze ontwikkeling valt samen met nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling die in de uitvoering juist uitgaan van een verbonden en initiatiefrijke samenleving. Dit vraagt om nieuwe visies op de betekenis van onze centra en de programma's en voorzieningen die daarin de aanjagers vormen.

Hoe kunnen onze centra weer van betekenis worden voorzien? Burgers, ondernemers en andere marktpartijen zijn steeds vaker initiatiefnemers voor veranderprocessen in de stad. Welke rol kunnen zij vervullen bij het ontwikkelen van nieuwe collectieve en commerciële programma's? Wat zijn de kansen als de centra meer ruimte zouden bieden aan maatschappelijk relevante functies; bijvoorbeeld op het gebied van zorg en onderwijs? Het is de vraag hoe deze en andere programma's een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de samenleving. In hoeverre vervult de publieke ruimte daarin een rol en wat betekent dat voor de inrichting ervan? Welke kansen bieden vrijkomende gebouwen en terreinen voor een nieuwe meer duurzame, sociale stedelijke ontwikkeling? Welke partijen zijn daarbij nodig, hoe wordt samengewerkt en wat vraagt dit van het bestaande planningsinstrumentarium? Kortom: Hoe gaan we van 'a place to buy' naar 'a place to be'?

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.