<
actueel / nieuws

Open Oproep Ontwerpen aan Voedselregio's

24 maart 2015

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op voorstellen in te dienen die de ruimtelijke consequenties van een duurzame, geïntegreerde voedselketenbenadering onderzoeken en in beeld brengen.

Nederland is op mondiale schaal een van de voorlopers in de organisatie van voedselsystemen. Toch wordt de nieuwste kennis en technologie voor het creëren van veerkrachtige voedselregio's in eigen land niet volledig benut. Veranderende waarden als duurzame en biologische voedselvoorziening en de groeiende voorkeur voor lokale producten spelen hierbij een rol. Zo zijn in Nederland stadslandbouwinitiatieven en lokale markten in opkomst. De vraag is echter of deze voorkeur voor kleinschaligheid niet op gespannen voet staat met het oplossen van het voedselvraagstuk dat zich op wereldschaal voordoet.

Onze voedselzekerheid is redelijk goed geborgd. Toch dwingen globale ontwikkelingen ons tot een andere inrichting van de agrarische sector. In opkomende economieën is sprake van een toenemend gebrek aan voedsel. Veranderingen in het klimaat dwingen tot andere teeltkeuzen. Het gebruik en de verspilling van energie vergen nieuwe productiemethoden. Ook neemt het besef toe hoe belangrijk voedsel is voor een goede gezondheid. Een potentiële volgende stap in de verduurzaming van onze voedselvoorziening is een integrale benadering van de regionale voedselketen. Dit biedt kansen voor nieuwe organisatievormen en samenwerkingsverbanden. Maar ook de grootschalige, hoogtechnologische voedselproductie -met haar kennis, draagkracht en netwerken- heeft potentie om effectieve oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten van het voedselvraagstuk.

Vanwege het multidisciplinaire karakter van deze uitvraag strekt cross-sectorale samenwerking tot aanbeveling. Voorstellen in het kader van de Open Oproep Ontwerpen aan Voedselregio's kunnen t/m 4 mei worden ingediend. Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.