<
actueel / nieuws

Open Oproep productvormgeving - sluitingsdatum 10 september

25 augustus 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept vormgevers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een van de vijf opdrachten voor meubel- en interieurproducten. Dien uiterlijk 10 september een voorstel in.

Oproep
Deze oproep is een samenwerking met Pols Potten, Van Esch, DutZ collection, Michiel Drijver Keramiek en DK Home. Deze opdrachtgevers zijn tevens producenten en schrijven ieder een opdracht uit voor een nieuw product (of een kleine serie producten) voor hun bestaande collectie. Kan jouw ontwerp de bestaande collecties van deze opdrachtgevers verrijken? Reageer op een of meerdere opdrachten door een ontwerpvoorstel in te dienen.

Opdrachten

Michiel Drijver Keramiek: De bestaande collectie mag verrijkt worden met meer uitgesproken producten die het merk meer zichtbaarheid geven. Michiel Drijver is op zoek naar een onderscheidend ontwerp of kleine collectie ontwerpen op het gebied van keramiek met eventueel de toepassing van bladgoud en/of een ontwerp voor een kaars met kaarsenstandaard. Er zal gewerkt worden met een keramiste in Nederland en een kaarsenfabriek in België. Michiel Drijver Keramiek is een kleine firma, die zich met het assortiment met name richt op het hogere segment bloemen- en interieurwinkel. Er zijn verkooppunten in Nederland, België en Duitsland.

DutZ collection: Ontwerp een kleine lampencollectie van 2-4 stuks van glas in lijn van de bestaande Dutz Collectie. De nieuwe lamp moet het merk Dutz steviger profileren in de zin dat deze zich moet onderscheiden ten aanzien van soortgelijk glaswerk. Binnen de collectie mogen de lampen variëren van tijdloos tot experimenteel, maar wel met behoud van het DutZ karakter van het glas, namelijk ambachtelijk geblazen glas deels geblazen in houten mallen en handmatig gevormd. De lamp moet als vernieuwend en fris worden gezien door de uiteindelijke klanten. De afzet is voornamelijk voor de Duitse markt, en de producten worden voornamelijk bij bloemisten verkocht. Het ontwerp mag schetsmatig zijn. Het is wel van belang om rekening te houden met de beperkte mogelijkheden van het handgemaakte glas in combinatie met de techniek van de lamp. Er zijn productiemogelijkheden in Oekraïne, Polen en Roemenië.

Van Esch: Ontwerp een modulaire garderobe-wandoplossing met 1 tot 4 kleerhangers. Houd in gedachte dat het ontwerp later uitgebreid kan worden tot een programma met bijvoorbeeld een staand garderoberek, een garderobestandaard en/of een haak. Het product moet ingezet kunnen worden in projectinrichtingen, maar ook toepasbaar zijn in woon- en werksituaties. Je kunt de bestaande kleerhangers van Van Esch in je voorstel gebruiken of zelf een nieuwe kleerhanger ontwerpen. Tussen het strakke design van Tree Hooked en Circus en het zakelijke garderobesysteem Tertio wil Van Esch met dit product een zachtere kant aan de Van Esch collectie toevoegen. Denk hierbij aan ander materiaalgebruik, vormentaal of toepassing. Er zijn productiemogelijkheden in Nederland, Duitsland en Azië. Van Esch is zowel in binnen- als buitenland werkzaam.

Pols Potten: Pols Potten is op zoek naar uitbreiding van de collectie op het gebied van verlichting (denk aan bureaulamp, staande lamp, kap met bijvoorbeeld innovatieve toepassing van techniek, materiaal en schakelaar), kleine meubelen (denk aan bureau, sidetable, displaymeubel, stoel, kruk) en kleine opbergsystemen met slimme functionaliteit (denk aan tijdschriftbakken, spiegel met kastje), die passen in het assortiment. Houd rekening met veiligheids- en milieukeuringen, logistieke, commerciële en andere praktische vereisten). Pols Potten hecht veel waarde aan duurzaamheid; waar mogelijk geeft Pols Potten de voorkeur aan milieuvriendelijke oplossingen. Er zijn productiemogelijkheden met diverse materialen (bijvoorbeeld glas, metalen, porselein, steengoed en aardewerk, houtsoorten, ratan, plastics en polyester) en technieken in China, Vietnam, India en Indonesië. Pols Potten heeft een groot internationaal distributie- en verkoopnetwerk, maar richt zich met name op Nederland en Europa.

DK Home: De opdrachten waarvan DK Home gebruik maakt zijn divers en van een onnavolgbare kwaliteit. Vazen, meubels, lampen, spiegels en kunstplanten bestaan al in overvloed in de collectie. Ontwerp een kleine uitgesproken collectie van verschillende producten die tezamen een familie vormen. De collectiestukken mogen zowel groot of klein zijn, zolang de producten in een container te vervoeren zijn. De fabriek waarmee voor deze opdracht wordt samengewerkt is gespecialiseerd in het ambachtelijk werken met schelp. Een uitwerking in schelp moet daardoor leidend zijn in het voorstel. Er zijn productiemogelijkheden in Azië.

Locatiebezoeken
In de week van 18 tot en met 24 augustus vonden bezoeken plaats aan deze opdrachtgevers. Tijdens deze bezoeken gaven de opdrachtgevers uitleg over hun bedrijf en over de opdracht. Wie niet bij deze bezoeken aanwezig is geweest, kan toch een ontwerpvoorstel indienen.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het fonds en de opdrachtgevers minimaal één voorstel per opdrachtgever. Daarvoor betrekt het fonds eveneens vijf deskundigen om hen te adviseren. Deze adviseurs zijn productontwerpers Bas van Beek, Chris Kabel, Michiel van der Kley, Tejo Remy en Christoph Seyferth. De opdrachtgevers en adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten op de opdrachten. Daarbij letten zij met name op de ontwerpkwaliteit van het voorstel en hoe het voorstel aansluit bij de visie en voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de doorslaggevende stem.
Na de eerste selectie is het mogelijk dat de opdrachtgevers contact opnemen met de indieners van de geselecteerde voorstellen om het ontwerp te bespreken alvorens er een definitieve keuze wordt gemaakt.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de opdrachtgevers en de adviseurs verkiezen minimaal vijf voorstellen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en zal niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.

Indienen
Een voorstel bestaat uit:

De ingevulde NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats): zie formulier
Een ontwerpvoorstel in een pdf-bestand van maximaal vijf pagina's: geef aan op welke opdracht je voorstel is gericht, licht je voorstel toe in zowel woord als beeld, geef toelichting op o.a. functie/toepassing, techniek, materiaal en uitgangspunten
CV
Uittreksel KvK

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 10 september 2014 in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 2 oktober 2014 per e-mail en in de nieuwsbrieven van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De voorstellen kunnen alleen digitaal worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde Open Oproep Productvormgeving. Voor meer informatie over online aanvragen zie: stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/spelregels_online_aanvragen.

De geselecteerde voorstellen ontvangen een opdracht op basis van het flankerend programma van de Deelregeling Vormgeving.

Na de selectie
Het Stimuleringsfonds verstrekt per geselecteerd voorstel een subsidie van maximaal € 6.500 (incl. BTW). Het honorarium bedraagt € 1.500. De kosten voor onderzoek, materiaal, reis- en verblijfskosten in het buitenland worden vergoed met een maximum van € 5.000. De opdrachtgevers voorzien in de kosten voor productie en distributie.

Je wordt in de gelegenheid gesteld om in enkele maanden op locatie je ontwerp in samenwerking met de opdrachtgever uit te werken. De adviseurs staan tijdens dit traject als onafhankelijke coach tot je beschikking. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld technische en praktische oplossingen voor je ontwerp, reflectie op de uitwerking van je voorstel en communicatie met de opdrachtgever.
Je ontwerp wordt door de opdrachtgever in productie genomen, gedistribueerd en in de winkel aangeboden. Met iedere geselecteerde ontwerper wordt in een vroeg stadium afspraken gemaakt over te ontvangen royalties per verkocht product. Aan het eind van het project wordt een presentatie van de uitgevoerde ontwerpen georganiseerd.

Doelstellingen
Het Stimuleringsfonds initieert deze Open Oproep om de aansluiting tussen ontwerpers en opdrachtgevers/producenten te verbeteren en om te stimuleren dat goede ontwerpen daadwerkelijk hun weg naar productie vinden. Het project is een onderdeel van de Deelregeling Vormgeving.

Ter informatie:
De ontwerpvoorstellen worden tijdens de selectievergadering in geprinte versie op A3 formaat voorgelegd en geprojecteerd op een groot scherm.

Je mag meerdere voorstellen indienen, zowel per opdracht als voor verschillende opdrachten.

Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven. Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd; Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. ?

Voor vragen over de open oproep en de procedure kan contact worden opgenomen met Eva Roolker: 010-4361600 of e.roolker@stimuleringsfonds.nl

Noot 1: Het Stimuleringsfonds heeft in een vroeg stadium afspraken met de opdrachtgevers gemaakt. Ontwerpvoorstellen die niet geselecteerd zijn, mogen dan ook niet in een later stadium door de opdrachtgever zelf geproduceerd worden.

Noot 2: Deze Open Oproep betreft een pilotproject. De opdrachtgevers hebben zich verbonden aan de voorwaarden voor dit eenmalige project. Alle partijen die hieraan meedoen, werken samen om kennis en ervaring te delen. Alle kennis die eruit voortkomt (m.u.v. de ontwerpvoorstellen) wordt gedeeld en openbaar gemaakt. Het fonds gebruikt deze kennis mogelijk voor vervolgprojecten.