<
actueel / nieuws

Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms

30 augustus 2017

Platforms zijn een belangrijke schakel in de infrastructuur voor de creatieve industrie. Ze functioneren als knooppunten waar ontwerpers, makers en andere professionals samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Op deze manier weten ontwerpplatforms een brug te slaan tussen ontwerpers en makers en de ontwikkeling van de vakgebieden. Met deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds kleinschalige platforms op gebied van vormgeving en digitale cultuur in de gelegenheid om zich verder te organiseren, te profileren en te ontwikkelen.

Deze oproep is beëindigd.

Platforms die actief zijn binnen het vakgebied vormgeving en/of het vakgebied digitale cultuur kunnen binnen deze Open Oproep voorstellen indienen gericht op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor duurzame professionalisering van hun organisatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen, het opbouwen van netwerken en het ontwikkelen van een strategie voor communicatie, positionering en profilering. Ook het werken aan innovatieve manieren voor het verdiepen of uitwisselen van inhoudelijke kennis vallen hieronder.

Het fonds werkt aan een toekomstbestendig ontwerpveld door verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappij aan te jagen. Door voorbeeldstellende projecten op het gebied van professionalisering van platforms mogelijk te maken, beoogt het fonds het veld te versterken. Met deze subsidie kunnen platforms zich verder ontwikkelen, waardoor ze ook betere aansluiting moeten kunnen vinden op de Deelregeling Activiteitenprogramma's.

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.