<
actueel / nieuws

Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms

04 februari 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ziet ontwerpplatforms als een belangrijke schakel in de infrastructuur voor vormgeving. Platforms functioneren als knooppunten waar ontwerpers en beschouwers samenkomen rondom een discipline of thematiek, zowel fysiek als online. Op die manier weten ontwerpplatforms een brug te slaan tussen de professionalisering van de ontwerper en de ontwikkeling van het vakgebied. Met deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds kleinschalige platforms/initiatieven, die constant in beweging zijn, in de gelegenheid om zich verder te organiseren, profileren en te ontwikkelen.

Platforms die actief zijn binnen het vakgebied vormgeving kunnen binnen de Open Oproep voorstellen indienen gericht op het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor de verdieping en verduurzaming van hun organisatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan netwerkvorming, organisatieontwikkeling, strategieontwikkeling, positionering, profilering, kennisuitwisseling, community building, verkenning, doelgroep bepaling en het versterken van een communicatiestrategie. De vorm waarbinnen deze professionalisering gestalte krijgt is vrij in te vullen.

Indienen
Het voorstel kun je t/m woensdag 13 april 2016 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vraag tijdig je inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.