<
actueel / nieuws

Open Oproep Research, Act & Reflect

01 oktober 2020

Deze open oproep is gericht op grassroots platforms, collectieven en organisaties die met hun programma bijdragen aan een meer cultureel diverse en inclusieve creatieve industrie. Richt jouw ambitie voor 2021 zich op onderwerpen als dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, anti-racisme of intersectionaliteit? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Dien dan uiterlijk 11 november 2020 een aanvraag in voor een programma.

Let op: deze oproep is beëindigd. Bekijk hier de selectie.

aanleiding
Deze oproep vindt plaats tegen een achtergrond van maatschappelijk debat en protesten tegen systematische ongelijkheid en discriminatie. Het Stimuleringsfonds constateert dat er in Nederland de afgelopen jaren initiatieven zijn ontstaan van makers en platforms die vanuit een 'geleefde ervaring' en persoonlijke drive thema's aansnijden en gevestigde systemen bevragen die nog onvoldoende gezien en erkend worden binnen de ontwerpsector. Vanuit de overtuiging dat diversiteit en inclusie bijdragen aan een sterkere en duurzamere creatieve industrie en dat het fonds voor een brede groep van makers toegankelijk moet zijn, wil het fonds deze initiatieven ondersteunen en zo een meer diverse groep makers kennis laten maken met het fonds.
Het budget voor deze oproep is afkomstig uit de COVID-19 steunmaatregelen van het rijk.

oproep
Met de Open Oproep Research, Act & Reflect wil het fonds programma's stimuleren, gericht op het versterken van andere of gemarginaliseerde stemmen. De programma's dragen door hun meerstemmigheid en verrijking bij aan de creatieve industrie. Daarbij stellen we verschillende vragen: Welke visies en verhalen worden nu gemist in het streven naar een meer diverse en inclusieve ontwerpsector? Wat kan ontwerp betekenen voor het debat over systematische ongelijkheid? Het fonds richt zich met deze vragen in de eerste plaats tot grassroots instellingen die vanuit eigen ervaring een nieuw of aanvullend perspectief kunnen bieden aan het ontwerpveld. De programma's of projecten richten zich op onderbelichte terreinen van het fonds en zorgen zo voor een verbreding en verdieping van het ontwerpveld. De programma's kunnen zich inhoudelijk zowel richten op ontwerpkritiek als op het maakproces van individuele ontwerpers.

indienen
Platforms en instellingen kunnen tot en met woensdag 11 november 2020 reageren.
Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.