<
actueel / nieuws

Open Oproep Research, Act & Reflect #2

28 oktober 2021

Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Dien dan voor 1 december 2021, 23.59 uur een aanvraag in voor een programma of project.

Let op: deze oproep is beëindigd.

Met de Open Oproep Research, Act & Reflect #2 stimuleert het fonds activiteiten, gericht op het versterken van gemarginaliseerde stemmen. De activiteiten verrijken door hun meerstemmigheid en inclusieve benadering de creatieve industrie. Daarbij stellen we verschillende vragen: Welke visies en verhalen worden nu gemist in het streven naar een meer diverse en inclusieve ontwerpsector? Wat kan ontwerp betekenen voor het debat over systematische ongelijkheid? Hoe kan de verbeeldingskracht van jongeren en beginnende makers op deze thema's ingezet en versterkt worden? De programma's of projecten zijn gericht op onderbelichte terreinen van het fonds en zorgen zo voor een verbreding en verdieping van de creatieve industrie.

Voor deze oproep is een budget van maximaal €300.000 beschikbaar. Hiermee kunnen programma's of projecten worden ondersteund tot een bedrag van maximaal €75.000. Het fonds streeft ernaar maximaal drie projecten met een maximum aangevraagd bedrag van 75.000 euro te ondersteunen en maximaal drie projecten met een maximum aangevraagd bedrag van 25.000 euro.

voor wie?
Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen indienen. Ook partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma zijn welkom. Aanvragen worden niet beoordeeld op eerder georganiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Zo bieden we nieuwe grassroots-initiatieven een gelijk speelveld.

Partijen die al een structurele subsidierelatie hebben met het Rijk (BIS) of worden ondersteund in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie of de 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's van het Stimuleringsfonds kunnen niet indienen.

indienen
Partijen kunnen tot en met 1 december 2021, 23.59 uur een aanvraag indienen.
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.