<
actueel / nieuws

Open Oproep Residency Arita, Japan

10 december 2015

Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bieden in 2016 gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse Saga regio. Ontwerpers en beeldend kunstenaars worden opgeroepen om hiervoor een voorstel in te dienen. Ontwerpers kunnen een aanvraag indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Beeldend kunstenaars dienen een aanvraag in via het Mondriaan Fonds.

De werkperiode in Japan biedt aan veelbelovende kunstenaars en ontwerpers de ruimte om onderzoek te doen op artistiek en technisch gebied en hun eigen werk te ontwikkelen, waarbij er een intensieve wisselwerking moet ontstaan met de betrokken porseleinproducenten in de regio.

Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen. Van de kunstenaars/ontwerpers wordt enige basiskennis van het werken met keramiek verwacht. Een concreet projectvoorstel is niet nodig, maar wel een goede beschrijving van plannen en ideeën die de aanvrager tijdens de werkperiode wil uitvoeren.
Voor de werkperiode van start gaat worden de residenten door Scholten & Baijings en Teruhiro Yanagihara gekoppeld aan een van de 10 potteries in Arita. Per periode werken steeds een kunstenaar en een ontwerper in Arita. De residenten verblijven in een traditioneel Japans huis waar ieder een eigen kamer tot zijn beschikking heeft. De woonkamer, badkamer en keuken worden samen gedeeld. Zie ook: www.2016arita.com.

Bedrag en werkperiode
De werkperioden die worden aangeboden zijn:

1 juni tot en met 31 augustus 2016
1 september tot en met 30 november 2016
De voorkeur voor de verblijfsduur moet in de aanvraag aangegeven worden. Er zal naar gestreefd worden om zo veel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Per periode wordt een bijdrage van 8.000 euro ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport en verblijfskosten. De huur van de studio, de woonruimte en begeleiding worden direct door het Mondriaan Fonds/Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan Arita voldaan.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 22 januari 2016. Voor meer informatie over deze Open Oproep klik hier.