<
actueel / nieuws

Open Oproep Ruimte voor Talent #4

19 december 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan. Deadline is woensdag 19 februari 2020.

Let op: deze open oproep is beëindigd. Bekijk de selectie hier.

Voor de vierde ronde van de Open Oproep Ruimte voor Talent stelt het fonds € 250.000 beschikbaar. Hiermee kunnen tien bijzondere samenwerkingen worden ondersteund.

opzet oproep
De maximale bijdrage per project is € 25.000. Voorwaarde voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit industrie of bedrijfsleven.

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de ontwerper en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarde van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk vier weken na toekenning dient te worden overlegd. Voor een format van een samenwerkingsovereenkomst kunt u hier kijken.

indienen
De aanvraag kan tot en met woensdag 19 februari 2020 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Het is mogelijk voor deze oproep tot uiterlijk een week van tevoren een concept van het voorstel aan Marieke Ladru voor te leggen.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

Kijk hier en hier voor eerdere ondersteunde projecten.