<
actueel / nieuws

Open Oproep Salone del Mobile

21 oktober 2014

Van plan om half april deel te nemen aan de Salone del Mobile in Milaan? Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen dat is gericht op een presentatie tijdens deze internationale designbeurs. De deadline van de Open Oproep Salone del Mobile is op 21 november 2014.

Oproep
De Salone del Mobile in Milaan is een van de belangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. De komende editie vindt plaats van 14 tot en met 19 april 2015. Ben je een ontwerper die zich op een internationaal podium wil laten zien? Dien een innovatief voorstel in voor de presentatie van je werk tijdens deze beurs in Milaan. Deze oproep is de enige mogelijkheid voor ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor deelname aan de Salone del Mobile 2015.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds samen met enkele externe adviseurs een aantal voorstellen voor presentaties. De adviseurs toetsen of het project representatief is voor de Nederlandse ontwerpsector en bijdraagt aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie. De adviseurs selecteren voorstellen die

zich voldoende weten te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatie
bijzondere samenwerkingsvormen aangaan

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van de individuele voorstellen.
Voor deze Open Oproep is een maximale bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Indienen
Een voorstel dien je in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de ronde 'Open Oproep Salone del Mobile 2015'. Het voorstel bestaat uit:

een heldere, beknopte omschrijving van doel, opzet en de mogelijke locatie van de presentatie
bij een gezamenlijke presentatie dient het voorstel de selectie van ontwerpers en te presenteren ontwerpen toe te lichten
beschrijf hoe de presentatie tijdens de Salone onderdeel uitmaakt van een langetermijnstrategie en toekomstvisie over de verdere ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk
beeldmateriaal van de te presenteren ontwerpen
begroting; N.B. subsidie kan alleen worden aangewend voor reis- en verblijfskosten van ontwerpers, transportkosten, huur locatie en communicatie
eigen bijdrage of cofinanciering is niet verplicht, maar bij subsidiebehoefte boven € 5.000 is cofinanciering of eigen bijdrage wenselijk
CV - uittreksel KvK
het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 6 pagina's en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk 21 november 2014 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 21 december 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Internationalisering. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Nazanin Hedayati, secretaris Deelregeling Internationalisering: n.hedayati@stimuleringsfonds.nl.

Doelstelling
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan te presenteren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft van de ministeries van OCW en BuZa de opdracht gekregen voor de uitvoering van een programma specifiek gericht op de internationalisering van de creatieve industrie. Vanuit dit programma ondersteunt het Stimuleringsfonds deelname aan de Salone del Mobile. Het vierjarige programma heeft drie hoofddoelstellingen:
versterken imago Nederlandse ontwerpsector
opbouwen duurzame samenwerkingsrelaties
vergroten internationale werkterrein van de Nederlandse ontwerpsector

Verder ter informatie:
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd.
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

>> Open Oproepen Stimuleringsfonds