<
actueel / nieuws

Open Oproep: Stadslabs – anders werken aan urgente opgaven

09 oktober 2015

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. Dit zijn lokaal verankerde initiatieven, gericht op het oplossen van actuele ruimtelijke opgaven. In Stadslabs wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van 'stad-maken', waarbij nieuwe en meer traditionele stadmakers verschillende rollen en verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen.

Bewoners, burgers en ondernemers voelen steeds vaker eigenaarschap voor hun woon- en werkomgeving en zien ook kansen in het kader van beheer en kwaliteitsverbetering, maar vaak lukt het hen niet om de juiste ingang bij lokale overheden te vinden. Tegelijkertijd geven lokale overheden aan dat ze graag maatwerk willen leveren en bottom-up ontwikkelingen willen faciliteren, maar voor hen is het niet altijd duidelijk wie welke belangen vertegenwoordigt en met welk draagvlak. Daardoor kan het lastig zijn om te bepalen wie de aangewezen gesprekspartner is om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van een initiatief.

Stadslabs beschikken over de potentie om als intermediair platform te opereren, top-down en bottom-up partijen met elkaar te verbinden, zo nodig draagvlak te organiseren en de te investeren energie in goede banen te leiden.

Oproep
Voor het tweede achtereenvolgende jaar roept het Stimuleringsfonds initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere vernieuwende samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel continueren, van lokaal verankerde vrije werkvormen. Stuur het voorstel uiterlijk 8 december 2015 in. Deze Open Oproep is gericht op de doorontwikkeling en professionalisering van bestaande stadslabconcepten en het opzetten en experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarbinnen collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals samen met lokale overheden, culturele instellingen en maatschappelijke partijen aan urgente ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken werken.

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.