<
actueel / nieuws

Open Oproep: Stedenbouw en Economie

12 januari 2012

Overheden trekken zich steeds verder terug uit de ruimtelijke ordening. Investeringen voor de economische ontwikkeling van stad en regio worden niet meer vanzelfsprekend door de overheid gedaan. De stedenbouwpraktijk lijkt gedwongen zich te beperken tot het hoofdzakelijk ruimtelijk ontwerpen en het faciliteren van marktpartijen.

Er is – in ieder geval bij de overheid – bijna geen ruimte meer voor het verkennen van de samenhang tussen ruimtelijke interventies en nieuwe economische en maatschappelijke opgaven.

Initiëren
Stedenbouw hoeft echter niet alleen volgend te zijn, hij kan juist ook initiërend en agenderend opereren. De stedenbouwkundige discipline is in staat potentieel interessante opgaven te formuleren en te agenderen. Ook kan hij daar kansrijke (coalities van) nieuwe opdrachtgevende partijen bij betrekken. Samenwerking met andere disciplines zoals demografie, planologie, geografie en economie is daarbij essentieel.

Oproep
Het SfA roept ontwerpers, opdrachtgevers en onderzoekers op om onderzoeksvoorstellen in te dienen waarin maatschappelijke en economische ontwikkelingen gekoppeld worden aan stedenbouw en ruimtelijke ingrepen. Voorstellen kunnen betrekking hebben op zowel stad als regio.

Vereisten
Een voorstel omvat minimaal een heldere, beknopte omschrijving van:

de vraagstelling en uitgangspunten voor het onderzoek,
de deskundigheid van de betrokken ontwerpende disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals,
de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.

Voor 10 maart 2012 selecteert het SfA samen met stedenbouwkundige Marc Glaudemans, maximaal vijf onderzoeksvoorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van € 7.500,- beschikbaar voor de verdere uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag die in de Deelregeling Stedenbouw kan worden ingediend.

Indienen
t/m 9 februari 2012

Procedure
Het voorstel kan alleen als PDF per email worden ingediend via m.tas@architectuurfonds.nl en is max. 5MB groot.

  • downloads