<
actueel / nieuws

Open Oproep: vier beurzen voor internationale talentontwikkeling

15 april 2014

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) kunnen binnen dit programma een aanvraag voor een bijdrage indienen van maximaal € 25.000.

Het programma Talentontwikkeling in Internationale Context is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie. Voorwaarde voor deelname is de samenwerking met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Jaarlijks is er slechts één ronde.

De aanvraag bestaat uit:

een motivatiebrief;
een portfolio.

Bovendien wordt gevraagd naar:
een heldere, beknopte omschrijving van de te ondernemen internationale activiteiten;
een beknopte omschrijving van een of meerdere betrokken buitenlandse instellingen, organisaties of bedrijven;
een motivatie van de keuze van deze partner(s);
een toelichting van de buitenlandse instelling, organisatie of bedrijf op de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
een beknopt overzicht van begrote kosten, inkomsten en planning.

De aanvraag telt niet meer dan 12 pagina's, formaat A4, staand. De aanvraag kan tot 1 juni 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.


Beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt een aantal externe adviseurs geraadpleegd. Zij beoordelen:
in hoeverre de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) tot de internationale top behoren en een onderscheidende positie innemen;
in hoeverre het voorgestelde plan bijdraagt aan hun verdere artistieke en professionele ontwikkeling;
in hoeverre het voorstel consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid en mate en wijze van cofinanciering.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: binnen het beschikbare budget wordt er een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

De Open Oproep volgt de procedure die is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Talentontwikkeling, waarbij de artikelen 4 en 5 niet van toepassing zijn op deze procedure.

Beschikbaar budget
Voor deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maximaal € 100.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per aanvraag is € 25.000. De subsidie is nadrukkelijk bestemd voor internationale activiteiten die bijdragen aan de artistieke en/of professionele ontplooiing van de ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie.

Indienen
Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl met als onderwerp: Inzending Internationale Talentontwikkeling.
het voorstel als 1 bestand aan te leveren van niet meer dan 12 pagina's, formaat A4, staand. Dit bestand heeft een maximale omvang van 5 MB en is een pdf-bestand;
geen gebruik te maken van services als Wetransfer, maar alleen per directe mail met bijlage naar het fonds te sturen.

Verder ter informatie:
u kunt geen conceptaanvraag aan het fondsbureau voorleggen
uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
de selectie wordt uiterlijk 15 juli 2014 per e-mail en in de nieuwsbrief en van het Stimuleringsfonds bekend gemaakt. Vanaf dat moment kan het project pas van start gaan. Het streven is dat het project in 2014 en/of 2015 plaatsvindt. In ieder geval moet het in 2015 zijn afgerond.
bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u vanaf 14 april 2014 contact opnemen met Anselm van Sintfiet, secretaris Deelregeling Talentontwikkeling, via a.vansintfiet@stimuleringsfonds.nl.