<
actueel / nieuws

Open Oproep voor het Experiment

09 april 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige experimenten, zoals materiaal experimenten, technische innovaties of explorerende crossovers tussen design, wetenschap en kunst.

Innovatie vormt de kracht van de creatieve industrie. Experimenten die de vrije ruimte opzoeken voor het uitvinden, maken en testen bieden hier bij uitstek de mogelijkheid voor. Vaak zijn de uitkomsten van dergelijke experimenten moeilijk te voorspellen, waardoor financiering lastig te realiseren is. Deze Open Oproep richt zich op uitvinders/ontwerpers/makers op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur en vraagt hen om projecten met een experimenteel karakter voor te dragen die zich in de initiatieffase bevinden. Te denken valt aan experimenten gericht op de toepassing van nieuwe materialen en technieken, experimenten gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en/of bouwelementen en experimenten die zich richten op innovatieve crossovers tussen verschillende disciplines, wetenschap of kunst.

Binnen de Open Oproep kan worden aangevraagd voor een bijdrage van maximaal € 10.000,-. Deze bijdrage is met name bestemd voor materiaal- en productiekosten en (eigen) tijdsinvestering. Projecten moeten binnen 12 maanden na het bekendmaken van de selectie afgerond zijn. Samenwerking met andere partijen en cofinanciering zijn niet verplicht.

Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.