<
actueel / nieuws

Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie

30 mei 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Jan van Eyck Academie nodigen ontwerpers en makers uit om voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen van nieuw, onderzoekend werk. Vier ontwerpers/makers worden geselecteerd voor een werkperiode in Maastricht. Voorwaarde is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van een of meerdere Labs van de Van Eyck Academie en haar multidisciplinaire context. Het Stimuleringsfonds stelt per persoon een werkbeurs van € 10.000 beschikbaar. Dien uiterlijk 5 juli 2016 een motivatiebrief en portfolio in.

De Jan van Eyck Academie is een internationale postacademie voor kunstenaars, ontwerpers, beschouwers, schrijvers, dichters. De academie bevordert (internationale) uitwisseling en meerstemmigheid, en zet in op openheid en eigenheid. Dit doet zij door het organiseren van debatten, workshops, lezingen en informele ontmoetingen. Daarom geeft zij ook ruimte aan andere makers dan de eigen deelnemers om van haar mogelijkheden gebruik te maken.

Labs
Het Stimuleringsfonds bevordert onderzoek, experiment en interdisciplinaire samenwerking. Hierbij vervullen werkplaatsen een belangrijke rol. De Van Eyck Academie beschikt over een aantal werkplaatsen voor technisch experiment met gebruik van verschillende materialen en technieken, zoals hout, metaal, grafiek, drukwerk, fotografie, audio en video. Deze faciliteiten – de Printing & Publishing-Lab, een Wood- en Metal-Lab, een New Media Lab en een bibliotheek – worden voortdurend aangepast aan de vraag van onderzoekers en aan de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied. De Labs worden gedreven door innovatie, onderzoek, vakmanschap en uitzonderlijke professionaliteit. Nieuw werk kan hier vorm krijgen binnen de context van de uitwisseling van ideeën, reflectie en onderzoek. De Labs werken onderling samen en kunnen in samenhang worden benut. Voor meer informatie: janvaneyck.nl

Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.

Foto: Van Eyck Maastricht